Staniek&Partners – Law for Industry

Ogólnopolska kancelaria

Strategie podatkowe

Od stycznia 2021 roku część podatników CIT (podatkowe grupy kapitałowe, podatnicy o przychodach pow. 50.000.000 Euro) są zobowiązani publikować strategie podatkowe.

Problem w tym, że aby móc opublikować strategię… najpierw trzeba ją sporządzić. I tu dla wielu zaczynają się schody, ponieważ taki dokument wymaga całościowego spojrzenia na proces rozliczania podatków.

Wszystko przez elementy wymagane przez prawo, które każe nam ujawnić wszystkie stosowane procedury podatkowe , wykonywane obowiązki podatkowe (np. kwoty zapłaconych podatków czy uzyskanych zwrotów), transakcje z podmiotami powiązanymi czy nawet złożone wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje skarbowe.

Jest tego sporo. Dlatego chyba nie musimy tłumaczyć, że warto oddać to specjalistom?