Staniek&Partners – Law for Industry

Ogólnopolska kancelaria

Audyty podatkowe

Słowo „audyt” nie ma zbyt dobrej reputacji. Trudno się dziwić. Nikt nie lubi być kontrolowany.

Z drugiej strony, lepiej gdy kontrolę przeprowadzi inna firma niż urząd skarbowy, bo w tym drugim przypadku za błędy trzeba słono zapłacić.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, regularnie przeprowadzamy w ich firmach audyty podatkowe.

Co może obejmować nasz audyt podatkowy? Wszystko zależy od potrzeb Twojej firmy. Przykładowo, w  podatku od towarów i usług badamy m.in. prawidłowość:

  • dokumentowania transakcji,
  • rozliczenia w ramach transakcji łańcuchowych,
  • ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego,
  • stosowany sposób weryfikacji kontrahentów.

Oferujemy:

Z kolei w przypadku podatku CIT badamy m.in. prawidłowość:

  • korekty wyniku bilansowego do podatkowego,
  • zaliczenia określonych wydatków do kosztów podatkowych,
  • zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
  • realizacji obowiązków związanych z podatkiem u źródła i cenami transferowymi;

Ale to nie wszystko – bo nasz audyt może też obejmować kwestie PIT, podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatków lokalnych (w szczególności od nieruchomości).