Staniek&Partners – Law for Industry

szkolenia podatkowe, prawne i rachunkowe - otwarte i zamknięte - kancelaria staniek&partners

szkolenia podatkowe, prawne
i rachunkowe

Wobec częstych nowelizacji prawa oraz dylematów związanych z jego praktycznym zastosowaniem konieczne jest ciągłe pogłębianie i aktualizowanie wiedzy na temat obowiązujących regulacji oraz praktyk ich stosowania. 

Dlatego, w ramach Akademii Podatków i Prawa, przygotowujemy dla Państwa kompleksowe szkolenia w tematach podatkowych, prawnych, rachunkowych i kadrowych prowadzone przez doświadczonych specjalistów z naszej Kancelarii.

Organizujemy szkolenia online i stacjonarne oraz darmowe webinary. Nasi szkoleniowcy omawiają każdy z tematów od podstaw i w szczegółach.   

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową na stronie 
www.akademiapodatkow.pl

prawo budowlane

O NASZYCH SZKOLENIACH

Jak szkolimy?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń prawno-podatkowych, rachunkowych oraz biznesowych dla firm produkcyjnych i usługowych oraz biur rachunkowych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, cen transferowych oraz szeroko rozumianego prowadzenia działalności gospodarczej. Na szkoleniach zapewniamy wyłącznie praktyczne podejście do omawianych tematów. Dzielimy się wiedzą w zrozumiały, przystępny i rzeczowy  sposób – wyjaśniamy, jak czytać przepisy, interpretować je oraz stosować w codziennej pracy, w praktyce biznesowej, czy też przy realizacji nowych inwestycji. Podczas szkoleń staramy się maksymalnie wykorzystać czas, aby zajęcia były w pełni merytoryczne i fachowe. Teorię ograniczamy do absolutnego minimum. Dzielimy się naszym doświadczeniem doradczym i biznesowym.

Szkolenia i darmowe webinary podatkowe, prawne i rachunkowe

W naszej ofercie znajdują się zarówno kompleksowe, kilkugodzinne szkolenia, podczas których szczegółowo omawiamy dane zagadnienie, jak i krótsze, darmowe webinary, w trakcie których poruszamy najważniejsze kwestie z danej dziedziny. Oprócz wydarzeń o charakterze otwartym, oferujemy też specjalistyczne szkolenia dedykowane Państwa firmie.

Certyfikacja

Po każdym szkoleniu zapewniamy Państwu certyfikat Akademii Podatków
i Prawa potwierdzający nabyte kompetencje i umiejętności. 

***

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń, dostępną na stronie: www.akademiapodatkow.pl lub do bezpośredniego kontaktu w celu ustalenia interesującej Państwa tematyki i rodzaju kursu.

Oferta naszych szkoleń obejmuje aktualnie:

 1. Zmiany w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych od roku 2020 
 2. Zmiany w podatkach CIT, PIT, VAT 2020 – przekrojowe szkolenie 
 3. Podatki dochodowe dla praktyków 
 4. Ulga IP Box i ulga na prace badawczo-rozwojowe 
 5. Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
 6. Emisje zanieczyszczeń do powietrza 
 7. Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń  
 8. Prawo wodne 
 9. Gospodarka odpadami 
 10. Raporty KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska 
 11. Obowiązki wynikające z posiadanych decyzji (odpadowych, wodnoprawnych, emisyjnych, pozwoleń zintegrowanych itp.) 
prawo budowlane

OFERTA SZKOLEŃ