Staniek&Partners – Law for Industry

Ogólnopolska kancelaria

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Klucz do rzetelnej prezentacji sytuacji finansowej 

Sporządzanie sprawozdań finansowych to nie tylko obowiązek prawny, lecz przede wszystkim narzędzie pozwalające przedsiębiorstwu na rzetelną prezentację sytuacji finansowej.

Znaczenie i cel sprawozdań finansowych 

Naszym celem jest dostarczenie Państwa interesariuszom, takim jak inwestorzy, wierzyciele czy pracownicy, klarownego obrazu kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe pozwala m.in. na ocenę rentowności, płynności oraz poziomu zadłużenia firmy. 

Zalety współpracy z ekspertami 

Współpraca z naszymi ekspertami, w tym biegłymi rewidentami, gwarantuje, że sporządzone sprawozdanie finansowe będzie rzetelne, zgodne z wytycznymi oraz wolne od błędów. Taka współpraca może również znacząco ułatwić proces audytu finansowego i zwiększyć zaufanie interesariuszy do Państwa przedsiębiorstwa. 

Oprócz samego sporządzania sprawozdań nasi eksperci oferują wsparcie w procesie audytu finansowego, pomagając w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i odpowiadając na pytania audytorów.