Staniek&Partners – Law for Industry

Ogólnopolska kancelaria

Prawo Pracy

Samodzielna praca na własny rachunek jest możliwa, ale siłą rzeczy ograniczona co do rozmiarów sprzedaży. Czasem jest to świadoma decyzja, jednak w większości przypadków celem biznesowym przedsiębiorcy jest rozwój firmy i generowanie większego zysku. Aby był on możliwy, konieczne jest zatrudnienie pracowników, którym będzie można delegować zadania. Dla wielu przedsiębiorców jest to istotny obszar, który trzeba prawnie zabezpieczyć.

Trudno się temu dziwić. Umowa o pracę musi być ważna, a dodatkowo powinna zabezpieczyć interesy pracodawcy (zwłaszcza, gdy mówimy o kluczowych dla firmy pracownikach – np. kadrze menadżerskiej) oraz nie naruszać praw pracowników wynikających z Kodeksu pracy. Im większy z kolei zakład, tym większy nacisk trzeba położyć na skuteczne unormowanie „wewnętrzne” zasad panujących w trakcie pracy, a także dbać o prawidłowe relacji ze związkami zakładowymi. Co więcej, w każdej chwili możemy spodziewać się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy ZUS-u.

Jest to spore wyzwanie prawne dla każdego biznesu, czego jesteśmy absolutnie świadomi. Z tego względu, dla naszych Klientów:

  1. przygotowujemy umowy o pracę i inną dokumentację pracowniczą (w tym także dla potrzeb zatrudniania kadry menadżerskiej);
  2. reprezentujemy interesy pracodawców w przypadku naruszenia obowiązków pracowniczych, a także zakazu konkurencji czy klauzul poufności;
  3. doradzamy przy stosowaniu tzw. „alternatywnych form zatrudnienia” (umowy B2B, praca tymczasowa, body-leasing);
  4. opracowujemy wewnątrzzakładowe dokumenty (np. regulaminy pracy i wynagradzania);
  5. analizujemy skutki prawne, podatkowe i składkowe pracowniczych „benefitów”;
  6. pomagamy wdrażać zgodne z prawem procedury ochrony danych osobowych;
  7. wspieramy pracodawców w kontaktach z pracownikami i związkami zawodowymi;

Niestraszne jest nam także wdrażanie programów motywacyjnych oraz włączania pracowników do grona właścicieli firmy (w tym w ramach programów ESOP) czy prowadzenie sporów z pracownikami w przypadku wysunięcia przez nich roszczeń pracowniczych (np. o przywrócenie do pracy) ale także w razie sporów związanych z mobbingiem, ochroną dóbr osobistych czy dopuszczeniem się czynów nieuczciwej konkurencji.