Staniek&Partners – Law for Industry

Ogólnopolska kancelaria

Schematy podatkowe

Od dłuższego czasu zauważamy wzrost rozwiązań prawnych, których celem jest zbieranie przez organy podatkowe informacji o transakcjach dokonywanych przez podatnika.

Jednym z nich jest raportowanie tzw. „schematów podatkowych”, z którymi mamy do czynienia w sytuacji, w której spośród kilku dróg na realizację naszego zamiaru wybieramy tę, która przyniesie nam największe korzyści podatkowe.

Wystąpienie schematu nie oznacza, że mamy do czynienia z nielegalnym unikaniem opodatkowania – niemniej, może istnieć obowiązek jego zaraportowania, a brak jego realizacji może skutkować karami pieniężnymi.

Nasi eksperci mogą pomóc Ci poprzez:

  • audyty podatkowe, nakierunkowane na identyfikacje istniejących schematów podatkowych;
  • przygotowanie procedur wewnętrznych, które pozwolą ograniczyć ryzyko niewywiązania się przez Twoją firmę z obowiązku raportowania schematów podatkowych oraz wsparcie w ich wdrożeniu;
  • opracowanie wytycznych, które pomogą zidentyfikować dane zdarzenie jako schemat podatkowy;
  • stałe, bieżące wsparcie – np. w zakresie składania zgłoszeń.