nasz zespół

dr Krzysztof Staniek

Partner zarządzający

Doktor nauk prawnych, radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry.

Przez kilkanaście lat jako prezes zarządu oraz dyrektor zarządzający kierował dużymi holdingami spółek z branży produkcyjnej. Na bieżąco zajmował się prawnymi i podatkowymi wyzwaniami związanymi z działalnością produkcyjną zarządzanych przez siebie spółek, zarówno na terenie UE jak i poza nią. Doświadczenie w biznesie łączy z praktyką prawniczą – przeprowadził szereg procesów inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych, a także kierował przebiegiem budowy zakładów produkcyjnych. Realizował skomplikowane transakcje przejęć i łączenia spółek. Z powodzeniem negocjował umowy na wszystkich kontynentach.

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym, zarówno w kwestiach bieżących jak i operacyjnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw. Dysponuje szerokimi kompetencjami potrzebnymi do przeprowadzania strategicznych optymalizacji podatkowych. Od wielu lat współpracuje z biurem biegłych rewidentów. Zrozumienie biznesu i problemów praktyki nie przeszkadza mu w rozwijaniu pasji naukowej. Jego zainteresowania w tym zakresie oscylują wokół procesów przejęć i łączenia spółek, ze szczególnym uwzględnieniem ich transgranicznych połączeń. Posiada bogaty warsztat kompetencji menedżerskich.

Prywatnie pasjonat astronomii i filozofii przyrody, nie jest mu  też obcy maraton Messiera. Regularnie trenuje kung fu w stylu Choy Lee Fut.

Michał Staniek

Partner zarządzający

Radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry.

W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność.

Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi.

Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego – stały współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.

Wolny czas najchętniej spędza na górskich szlakach. Stara się systematycznie biegać, niezależnie od warunków pogodowych. Interesuje się pochodzeniem polskich przysłów i związków frazeologicznych.

prof. zw. dr hab. Jerzy Migdał

Of counsel

Sprawował funkcję kierownika Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownika Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przez wiele lat kontynuował pracę naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest autorem i współautorem wielu monografii oraz innych publikacji naukowych z dziedziny prawa karnego wykonawczego.

Czynnie uczestniczy w życiu naukowym jako Członek Rad Naukowych, Rad Nadzorczych oraz jako wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przedsiębiorstw w Warszawie.
Przez kilkadziesiąt lat doskonalił się jako adwokat i radca prawny w obsłudze firm, w tym jako doradca zarządu ds. prawnych dużych międzynarodowych spółek prawa handlowego oraz mniejszych podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych, spółdzielni i struktur samorządowych.

Jego pasja to malarstwo polskie i szeroko pojęte zainteresowanie folklorem.

Michał Krawczyk

Senior Associate

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Były pracownik organów podatkowych (1999–2003 Izby Skarbowej we Wrocławiu, 2003–2014 Dział Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego). W latach 2014 – 2016 pracował jako konsultant podatkowy i manager spółki doradztwa podatkowego Tax Advisors Group Sp. z o. o. we Wrocławiu. Od 2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą wspierając przedsiębiorców w stosowaniu prawa podatkowego oraz w zakresie szkoleń podatkowych. Od 2020 r. związany z Kancelarią Staniek&Partners.

Jest ekspertem w zakresie zagadnień związanych z JPK, podatkiem VAT oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym i innymi czynnościami prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Od 2008 r. projektuje i prowadzi specjalistyczne szkolenia podatkowe z obszaru VAT oraz procedur podatkowych. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie prowadzi szkolenia podatkowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Jest autorem i współautorem prasowych i książkowych publikacji podatkowych dla wydawnictw Presscom i C.H. BECK.

Prywatnie fanatyk dobrej muzyki, w wolnym czasie rozładowuje energię improwizując na gitarze elektrycznej.

Marcelina Trojanowska

Associate

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. 

Odpowiedzialna za bieżącą obsługę prawną naszych Klientów. Zbierając doświadczenie zarówno w tradycyjnej kancelarii prawnej jak i pracując dla dużej spółki kapitałowej, doskonale rozumie potrzebę praktycznego podejścia do zagadnień prawnych. Doradza w szeroko pojętych sprawach z zakresu prawa gospodarczego, zajmuje się korporacyjną obsługą spółek prawa handlowego, a także problematyką umów w obrocie gospodarczym.

W zakresie jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Jest także entuzjastką prawa pracy, w której to dziedzinie podjęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Wolny czas lubi spędzać aktywnie – zimą wybiera narty, a latem stawia na sporty wodne.

Marcin Otręba

Associate

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwent studiów podyplomowych na kierunku Podatki w Wyższej szkole Bankowej we Wrocławiu.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową oraz postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT oraz procedurą podatkową.

W ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi specjalistyczne szkolenia podatkowe. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, w której prowadzi wykłady z zakresu podatków. Współpracuje również z szeregiem renomowanych firm szkoleniowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR.

Prywatnie pasjonata starych aut. Klasyki mają duszę.

Karolina Korzyb

JUNIOR ASSOCIATE

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo.

Jako członek zespołu podatkowego Kancelarii specjalizuje się w doradztwie z obszaru podatków dochodowych oraz VAT. W kręgu jej szczególnych zainteresowań jest wdrażanie kompleksowych rozwiązań prawno-podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorców, przede wszystkim ulgi B+R oraz ulgi IP-BOX.

Karolina jest ponadto zaangażowana w świadczenie bieżącej obsługi prawno-podatkowej klientów Kancelarii obejmującej m.in. sporządzanie dokumentacji cen transferowych, wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, a także bieżących rekomendacji dla klientów Kancelarii działających w branży nowych technologii.

Jej zainteresowania zawodowe uzupełnia działalność naukowa i szkoleniowa. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego, uczestniczka branżowych konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich, odnosząca znaczące sukcesy w wielu prestiżowych konkursach naukowych. Doradza w języku polskim i angielskim.

Prywatnie pasjonatka muzyki klasycznej, w wolnym czasie profesjonalnie kształci się w zakresie śpiewu i gry na flecie barokowym.