Staniek&Partners – Law for Industry

Ogólnopolska kancelaria

Pomoc publiczna i działalność strefowa

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawno-podatkowe i księgowo-audytowe wszystkim przedsiębiorcom, którzy planują, realizują inwestycję polegającą m.in. na: 

 • założeniu nowego zakładu; 
 • zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu; 
 • dywersyfikacji produkcji zakładu przez wprowadzenie nowego produktu; 
 • zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego; 

Asystujemy jako profesjonalni pełnomocnicy oraz pomagamy przy przygotowaniu wymaganej dokumentacji, rozliczenia m.in. w sprawach z zakresu: 

 • składania wniosków o decyzję o wsparciu; 
 • kontroli strefowej;  
 • zmiany warunków decyzji o wsparciu; 
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw, sukcesji; 
 • uchylenia, cofnięcia, stwierdzenia nieważności decyzji o wsparciu; 

  Pomagamy w optymalnym i zgodnym z przepisami rozliczeniu pomocy publicznej w zakresie: 

  • ustalenia wielkości skonsumowanej/do skonsumowania pomocy publicznej; 
  • raportowania kosztów kwalifikowanych; 
  • dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej; 
  • realizacji obowiązków sprawozdawczych; 

    Wspieramy efektywne opodatkowanie dochodów strefowych, w tym zakresie: 

    • analizy warunków umożliwiających zastosowanie zwolnienia strefowego w CIT/PIT; 
    • rozliczania kilku zezwoleń bądź decyzji o wsparciu, działalności o charakterze pomocniczym, wykorzystania usług podwykonawców; 
    • podziału kosztów i przychodów wspólnych, kalkulacji podatku i realizacji obowiązków sprawozdawczych; 
    • realizacji obowiązków w przedmiocie cen transferowych; 
    • procedowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej; 

     Zapewniamy obsługę w zakresie księgowych aspektów działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu. W tym zakresie oferujemy: 

     • kontrolę wdrożonej w firmie procedury dokumentowania i księgowania działalności strefowej bądź kompleksowe prowadzenie księgowości; 
     • przygotowanie polityki rachunkowości w zakresie działalności strefowej; 

     Nasze wsparcie obejmuje: 

     • reprezentację przed organami; 
     • kompleksowe audyty, raporty i opinie; 
     • bieżące doradztwo i prowadzenie księgowości; 
     • szkolenia, webinary, konsultacje online i osobiście;