Staniek&Partners – Law for Industry

prawo korporacyjne - wsparcie dla firm

Prawo korporacyjne

wsparcie dla przedsiębiorstw

prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne – wsparcie dla firm

SPÓŁKI I PRAWO KORPORACYJNE / DORADZTWO PRAWNE I BIZNESOWE

Prowadzenie działalności gospodarczej to ogromne wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy, które wiąże się z nieustannym rozwojem i dążeniem do osiągania coraz lepszych wyników. Dynamizm świata biznesu często jest jednak spowalniany przez wymagania prawne. Poruszanie się po zawiłej sieci regulacji niejednokrotnie nie pozwala na rozwinięcie skrzydeł.  Naszym zadaniem jest temu zapobiec. Wspieramy Klientów w zakresie prawa korporacyjnego. Doradzamy Klientom zarówno w codziennych sprawach, jak i w najbardziej skomplikowanych przedsięwzięciach, będących tajemnicą ich sukcesu. Naszą wiedzę prawniczą z zakresu prawa korporacyjnego łączymy ze zrozumieniem punktu widzenia i potrzeb naszego Klienta. Tworzymy praktyczne i strategiczne rozwiązania, w pełni dostosowane do charakteru prowadzonej działalności. Takie podejście wynosimy z własnego, wieloletniego doświadczenia biznesowego, dzięki któremu dostrzegamy więcej, niż tylko prawne aspekty poszczególnych zagadnień.  

Jeśli chodzi o prawo korporacyjne, oferujemy naszą pomoc w zakresie: 

 • bieżącego wsparcia przedmiocie korporacyjnego aspektu działania przedsiębiorstwa, 
 • wyboru najbardziej optymalnych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • tworzenia, przekształcania, dzielenia, łączenia i likwidacji spółek, 
 • audytów prawnych i analiz stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence), 
 • działania organów spółki i przygotowania odpowiednich dokumentów, takich jak statuty, regulaminy, uchwały, 
 • prowadzenia zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych oraz zarządów, 
 • przygotowania, weryfikowania, negocjowania umów handlowych, 
 • sporządzania opinii prawnych w zakresie stosowania i wykładni przepisów prawa spółek handlowych oraz przepisów prawa gospodarczego, 
 • rozwiązywania wewnętrznych sporów powstałych w spółce, 
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych,  
 • prowadzeniu innych czynności podlegających regulacjom prawa gospodarczego i handlowego.

Szczegóły oferty doradztwa z zakresu prawa korporacyjnego można uzyskać kontaktując się z nami.