Staniek&Partners – Law for Industry

Ogólnopolska kancelaria

Przegląd ksiąg rachunkowych

Gwarancja rzetelności i zgodności z przepisami.
 
Przegląd ksiąg rachunkowych pozwala na dokładną analizę i ocenę ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa. Jest niezbędny do zapewnienia, że księgi są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości. 
 
Cel i korzyści przeglądu ksiąg. 

Celem przeglądu ksiąg rachunkowych jest ocena, czy księgi i sprawozdania finansowe są prowadzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz, czy rzetelnie przedstawiają sytuację finansową przedsiębiorstwa. Efektem przeglądu jest raport, który pomaga wykryć potencjalne słabości w systemie księgowym oraz ocenić kondycję finansową firmy. 

Analiza składników przeglądu ksiąg rachunkowych 

Proces ten może obejmować analizę klasyfikacji finansowej, rzetelność danych w księgach, prawidłowość obliczeń, stan kont bankowych, zabezpieczenie dokumentów finansowych oraz działanie systemu księgowego. 

Nasz zespół ekspertów specjalizuje się w przeglądzie ksiąg rachunkowych. Zależy nam na Państwa sukcesie, a współpracując z nami, będziecie mieć pewność prowadzenia ksiąg z najwyższą starannością. 
 
Konsekwencje błędów i odpowiedzialność za księgi 

Należy pamiętać, że za nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą być nałożone kary, w tym grzywny czy pozbawienia wolności. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg ponosi kierownik jednostki lub osoba prowadząca kwestie księgowe. Zewnętrzne biura rachunkowe również ponoszą odpowiedzialność za ewentualne błędy.