Staniek&Partners – Law for Industry

Ogólnopolska kancelaria

Ochrona kadry menadżerskiej

Zarządzanie spółką to bardzo niewdzięczna rola.

Z jednej strony – trzeba dbać o interesy akcjonariuszy i udziałowców (bo mogą w każdej chwili Cię odwołać).

Natomiast z drugiej – dbać o szeroko rozumiany compliance w firmie, ponieważ każde uchybienie może skończyć się poważnymi konsekwencjami, w tym karnymi.

  • Planujesz ryzykowny biznesowo ruch i obawiasz się odpowiedzialności względem spółki? Zbadamy go pod kątem prawnym i podatkowym, dzięki czemu będziesz mógł udowodnić zachowanie business judgement rule.
  • Obawiasz się, czy Twoja spółka jest wypłacalna i czy nastał czas na ogłoszenie jej upadłości? Ocenimy kondycję finansową spółki i wydamy rekomendację – dzięki czemu unikniesz odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej wobec wierzycieli spółki.
  • Konkurencja czyha na zarządzaną przez Ciebie spółkę? Zabezpieczymy ją przed wrogim przejęciem.
  • Wierzyciele Spółki próbują egzekwować swoje roszczenia bezpośrednio z Twojego majątku (np. art. 299 KSH)? Przygotujemy linię obrony i będziemy reprezentować Cię w sądzie.