Staniek&Partners – Law for Industry

Ogólnopolska kancelaria

Rozwiązywanie Sporów / Postępowania Sądowe

Żaden biznes nie funkcjonuje w próżni. Każda działalność gospodarcza naraża nas na kontakt z innymi osobami – np. klientami, pracownikami czy kontrahentami. Budowanie relacji z innymi jest pozytywne i rozwijające, ale ma też swoją ciemną stronę: może prowadzić do konfliktów. A te kosztują nie tylko pieniądze, ale także czas i zdrowie.

Jako Kancelaria wierzymy, że najlepszy konflikt, to ten który nigdy nie wybuchł albo został rozwiązany bez angażowania w to sądu, dlatego między innymi:

 1. zabezpieczamy interesy naszych Klientów w zawieranych przez nich umowach wprowadzając do nich instrumenty, które pomogą rozwiązać spór bez udziału sądu albo ograniczając jego rolę do minimum;
 2. pomagamy w przygotowaniu argumentacji na potrzeby prowadzonych negocjacji;
 3. reprezentujemy Klientów w trakcie negocjacji oraz postępowań mediacyjnych i arbitrażowych;
 4. prowadzimy w imieniu Klienta inne działania, które mają na celu rozwiązać spór na etapie przedsądowym;
 5. przygotowujemy i opiniujemy projekty ugód.

Czasami jednak sprawa musi trafić do sądu. Taka sytuacja nie jest niczym nowym dla nas, dzięki czemu zebraliśmy doświadczenie w skutecznej realizacji interesów naszych Klientów i jesteśmy w stanie poprowadzić proces „od A do Z”:

 1. pomagamy w zbieraniu i selekcji dowodów, a na ich podstawie ustalamy przebieg zdarzeń oraz stan prawny;
 2. przygotowujemy wszystkie niezbędne pisma (wnioski o zabezpieczenia, pozwy, odpowiedzi na pozwy, zażalenia na niekorzystne postanowienia, apelacje, skargi kasacyjne i odpowiedzi na nie).
 3. stajemy przed sądami każdej instancji (od sądu rejonowego aż po Sąd Najwyższy) przedstawiając racje naszych Klientów.

Nasze motto to „Law for Industry” – i to znajduje odzwierciedlenie w zakresie specjalizacji naszych prawników, które obejmują:

 1. spory gospodarcze (np. o zapłatę należnego wynagrodzenia);
 2. spory związane z umowami (np. sprawy o odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy lub niewłaściwego jej wykonania)
 3. spory z konsumentami;
 4. spory z tytułu umowy spółki (np. o wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki, nieważność i uchylenie uchwały)
 5. spory z pracownikami

P.S. W naszej działalności jesteśmy bardzo kompleksowi, dlatego pomagamy też w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz postępowaniach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą także w tym zakresie.