Staniek&Partners – Law for Industry

Ogólnopolska kancelaria

Opracowanie raportów niefinansowych i ESG

Przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem dostosowania się do rosnących wymagań w zakresie raportowania niefinansowego i kryteriów ESG (z ang. Environmental, Social and Corporate Governance, które to kryteria dotykają obszarów związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym).

Nasza oferta to kompleksowe wsparcie w tych obszarach, które pozwala firmom na skuteczne i zgodne z przepisami prezentowanie swojej działalności. 

Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie budowania strategii zrównoważonego rozwoju, raportowania niefinansowego oraz ESG.   

Oferujemy wsparcie w identyfikowaniu oczekiwań interesariuszy, budowaniu zaufania rynku oraz tworzeniu długoterminowej wartości.

Nasze usługi obejmują przygotowanie dokumentacji, analizę istotności, kalkulację emisji GHG, obliczenie śladu węglowego, identyfikację kluczowych wskaźników efektywności oraz wsparcie w opracowaniu