Staniek&Partners – Law for Industry

optymalizacje podatkowe

Doradztwo podatkowe

W miarę postępującego zaostrzania lokalnych i międzynarodowych przepisów podatków coraz większym wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy staje się podatkowe kwalifikowanie zdarzeń gospodarczych oraz stosowanie optymalizacji podatkowych w zgodzie z literą prawa.

Nasi eksperci podatkowi doskonale poruszają się po tego typu legislacyjnych zawiłościach, co pozwala nam zaoferować Państwu pomoc w opracowywaniu bieżących jak i strategicznych rozstrzygnięć, bezpiecznych pod względem podatkowym. Proponujemy praktyczne rozwiązania doskonale dopasowane do konkretnego typu działalności gospodarczej.  

Poza szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, bardzo mocno koncentrujemy się również na świadczeniu pomocy w razie wystąpienia zdarzenia karno-skarbowego.

W tej zazwyczaj trudnej i stresującej sytuacji mogą Państwo liczyć na nasze profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania przed organami skarbowymi oraz wymiaru sprawiedliwości.

Zapewniamy doradztwo podatkowe między innymi w zakresie: 

1. Międzynarodowego prawa podatkowego 

W tym określanie obowiązujących w indywidualnym przypadku zasad ustalania dochodu osiągniętego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez polskich rezydentów oraz opodatkowania działalności nierezydentów, a także weryfikację obowiązkowego poboru podatku u źródła.

2. Podatku dochodowego od osób prawnych CIT

Analiza podatkowa i prawna umów pod kątem skutków podatkowych, doradztwo w zakresie możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu, amortyzacja podatkowa.

3. Podatku VAT i akcyzy

Wsparcie w rozliczeniu podatku VAT i podatku akcyzowego, w tym od transakcji międzynarodowych, rejestracja podmiotów zagranicznych na potrzeby VAT, optymalizacja rozliczeń.

4. Restrukturyzacji

Ocena planowanej restrukturyzacji pod kątem ryzyk  i korzyści podatkowych, pomoc w wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych, wdrażanie ulg podatkowych, przygotowanie optymalnych fiskalnie scenariuszy restrukturyzacyjnych.

5. Postępowań karno-skarbowych 

Pomoc zarówno osobom podejrzanym jak i oskarżonym o popełnienie przestępstw skarbowych, prowadzenie obrony, przygotowywanie pism procesowych.

6. Optymalizacji podatkowych

Pomoc w wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych, wdrażanie ulg podatkowych, przygotowanie optymalnych fiskalnie scenariuszy restrukturyzacyjnych.

7. Schematów podatkowych

Przeprowadzanie audytów, identyfikowanie oraz raportowanie schematów podatkowych, przygotowanie i przesyłanie zgłoszeń MDR.

8. Cen transferowych

Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, w tym sporządzenie analiz porównawczych (benchmarking), rozpoznawanie ryzyk podatkowych przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, planowanie i restrukturyzacja rozliczeń.

9. Ulg na innowacje

Wdrażanie ulgi B+R oraz ulgi IP-BOX, obejmujące m.in. mapowanie kosztów kwalifikowanych, pozyskiwanie interpretacji indywidualnych potwierdzających prawo podatnika do korzystania z ulg podatkowych, sporządzanie ewidencji kosztowych, czasu pracy.

10. Audytów podatkowych

Zarówno okresowych jak i jednorazowych badań prawidłowości rozliczeń podatkowych, w tym sporządzanie opinii prawnych i rekomendacji. 

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. usługę pt. „doradca podatkowy dla biura rachunkowego”, czyli możliwość regularnego korzystania przez biura rachunkowe z usług doradczych, świadczonych przez naszych specjalistów, w ramach ustalonego, miesięcznego pakietu.

Szczegóły oferty doradztwa podatkowego można uzyskać kontaktując się z nami.

Doradztwo podatkowe

W miarę postępującego zaostrzania lokalnych i międzynarodowych przepisów podatków coraz większym wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy staje się podatkowe kwalifikowanie zdarzeń gospodarczych oraz stosowanie optymalizacji podatkowych w zgodzie z literą prawa. Nasi eksperci podatkowi doskonale poruszają się po tego typu legislacyjnych zawiłościach, co pozwala nam zaoferować Państwu pomoc w opracowywaniu bieżących jak i strategicznych rozstrzygnięć, bezpiecznych pod względem podatkowym. Proponujemy praktyczne rozwiązania doskonale dopasowane do konkretnego typu działalności gospodarczej.  

Poza szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, bardzo mocno koncentrujemy się również na świadczeniu pomocy w razie wystąpienia zdarzenia karno-skarbowego. W tej zazwyczaj trudnej i stresującej sytuacji mogą Państwo liczyć na nasze profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania przed organami skarbowymi oraz wymiaru sprawiedliwości. 

Zapewniamy doradztwo podatkowe między innymi w zakresie: 

 • Optymalizacji podatkowych – pomoc w wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych, wdrażanie ulg podatkowych, przygotowanie optymalnych fiskalnie scenariuszy restrukturyzacyjnych; 
 • Schematów podatkowych – przeprowadzanie audytów, identyfikowanie oraz raportowanie schematów podatkowych, przygotowanie i przesyłanie zgłoszeń MDR; 
 • Cen transferowych – sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, w tym sporządzenie analiz porównawczych (benchmarking), rozpoznawanie ryzyk podatkowych przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, planowanie i restrukturyzacja rozliczeń; 
 • Ulg na innowacje – wdrażanie ulgi B+R oraz ulgi IP-BOX, obejmujące m.in. mapowanie kosztów kwalifikowanych, pozyskiwanie interpretacji indywidualnych potwierdzających prawo podatnika do korzystania z ulg podatkowych, sporządzanie ewidencji kosztowych, czasu pracy; 
 • Audytów podatkowych – zarówno okresowych jak i jednorazowych badań prawidłowości rozliczeń podatkowych, w tym sporządzanie opinii prawnych i rekomendacji;  
 • Międzynarodowego prawa podatkowego – w tym określanie obowiązujących w indywidualnym przypadku zasad ustalania dochodu osiągniętego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez polskich rezydentów oraz opodatkowania działalności nierezydentów, a także weryfikację obowiązkowego poboru podatku u źródła;  
 • Postępowania podatkowego – pomoc w przygotowaniu do kontroli, reprezentowanie podczas czynności przed organami podatkowymi; 
 • Podatku dochodowego od osób prawnych CIT analiza podatkowa i prawna umów pod kątem skutków podatkowych, doradztwo w zakresie możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu, amortyzacja podatkowa; 
 • Podatku VAT i akcyzy – wsparcie w rozliczeniu podatku VAT i podatku akcyzowego, w tym od transakcji międzynarodowych, rejestracja podmiotów zagranicznych na potrzeby VAT, optymalizacja rozliczeń; 
 • Restrukturyzacji – ocena planowanej restrukturyzacji pod kątem ryzyk  i korzyści podatkowych, pomoc w wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych, wdrażanie ulg podatkowych, przygotowanie optymalnych fiskalnie scenariuszy restrukturyzacyjnych;
 • Postępowań karno-skarbowych – pomoc zarówno osobom podejrzanym jak i oskarżonym o popełnienie przestępstw skarbowych, prowadzenie obrony, przygotowywanie pism procesowych. 

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. usługę pt. „doradca podatkowy dla biura rachunkowego”, czyli możliwość regularnego korzystania przez biura rachunkowe z usług doradczych, świadczonych przez naszych specjalistów, w ramach ustalonego, miesięcznego pakietu.

Szczegóły oferty doradztwa podatkowego można uzyskać kontaktując się z nami.

restrukturyzacje w cenach transferowych

Doradztwo podatkowe – wsparcie prawne

doradztwo podatkowe

optymalizacje podatkowe

schematy podatkowe