Staniek&Partners – Law for Industry

Ogólnopolska kancelaria

Prawna obsługa reklamacji

Nic nie jest doskonałe. Nawet w najlepszych jakościowo produktach mogą wystąpić wady – szwajcarski zegarek może przestać odmierzać czas, a niemiecki samochód odmówić posłuszeństwa.  

Sprawy reklamacyjne z reguły wydają się proste w przypadku konsumentów. Jak jednak wygląda sytuacja między przedsiębiorcami? Jak podejść do problemu wadliwego produktu, by jednocześnie utrzymać dobre relacje z kontrahentem? Jak skutecznie negocjować, by nie doprowadzić do zaostrzenia sytuacji?  

Będąc zespołem wywodzącym się ze sfery biznesowej, doskonale znamy odpowiedzi na te pytania. Wiemy też, że takie sytuacje wymagają zindywidualizowanego podejścia oraz dokładnej analizy, nie tylko w obszarze prawnym i gospodarczym, ale także w odniesieniu do relacji występującymi pomiędzy stronami. W pełni świadomi wrażliwości tego typu spraw, oferujemy Państwu pomoc obejmującą: 

  • dokładną analizę podstaw prawnych reklamacji w odniesieniu do danego systemu prawnego, 
  • interpretację konkretnych przepisów i sporządzenie opinii, 
  • prowadzenie mediacji i negocjacji, 
  • sporządzenie ugody,  
  • w razie niemożności zawarcia ugody, sporządzenie odpowiednich pism (w tym pozwów), 
  • reprezentowanie Klienta przed organami i sądami.