Menu
Podatki

Nieodpłatne poręczenie – dlaczego to się nie opłaca?

20.07.2023-Staniek&Partners

Nieodpłatne poręczenie – dlaczego to się nie opłaca?

Ceny transferowe to niezwykle istotny ostatnimi czasy aspekt podatkowy, regulujący ustalanie cen między powiązanymi podmiotami. Z kolei, jednym z coraz popularniejszych narzędzi w praktyce biznesowej jest nieodpłatne poręczenie. Warto sobie zdawać sprawę, że skorzystanie z poręczenie w formie nieodpłatnej może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji podatkowych.

Nieodpłatne poręczenie polega na udzieleniu gwarancji finansowej przez jedną stronę (poręczyciela) drugiej stronie (wierzycielowi). Celem jest zwiększenie zdolności kredytowej poręczonej spółki i uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania. Mimo oczywistych zalet biznesowych nieodpłatne poręczenie niesie ryzyko i negatywne konsekwencje podatkowe.

Jakie ryzyko niesie nieodpłatne poręczenie?

  • Nieodpłatne poręczenie może być uznane za przychód dla poręczonej spółki. Jeśli w wyniku poręczenia spółka-dłużnik osiągnie jakieś korzyści ekonomiczne (np. w postaci niższego oprocentowania, wyższej kwoty kredytu lub inne), to organy podatkowe mogą uznać, że osiągnęła ona przychód z nieodpłatnych świadczeń, który to za przychód podlega opodatkowaniu.
  • Organy podatkowe mogą przeanalizować warunki nieodpłatnego poręczenia. Jeśli uznają je za niezgodne z rynkowymi, mogą podważyć jego nieodpłatność lub je recharakteryzować na poręczenie odpłatne. W rezultacie organy będą uprawnione do skorygowania przychodu poręczyciela in plus o wartość wynagrodzenia za poręczenie, jakie podmiot ten uzyskałby w warunkach rynkowych, co może rodzić konieczność uregulowania zaległości podatkowej, odsetek od tej zaległości i dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Podsumowanie

Podmiot, którego zadłużenie poręczono, powinien rozpoznać przychód z nieodpłatnych świadczeń w wysokości wynagrodzenia, jakie musiałby zapłacić za takie poręczenie na rynku. Z drugiej strony, ze względu na zachodzące powiązania – na podmiocie, który udzielił nieodpłatnego poręczenia ciąży obowiązek stosowania w transakcjach z podmiotami powiązanymi warunków rynkowych. W efekcie w wyniku udzielenia nieodpłatnego poręczenia może dojść do powstania niejako podwójnego przychodu: zarówno po stronie dłużnika, jak i poręczyciela.

Jak nie trudno zauważyć, w sytuacji, jeśli w zamian za poręczenie zostanie wypłacone rynkowe wynagrodzenie, to wynagrodzenie to dla dłużnika będzie kosztem podatkowym, a dla poręczyciela przychodem. W efekcie nie wystąpi negatywny efekt w postaci podwójnego opodatkowania przychodu.
Ważne jest zatem skonsultowanie się z doświadczonym doradcą podatkowym lub prawnym przed podjęciem decyzji o udzieleniu nieodpłatnego poręczenia. Tylko wtedy można uniknąć potencjalnych problemów i zminimalizować ryzyko niekorzystnych konsekwencji podatkowych.

Jak możemy Państwu pomóc?

Jeśli są Państwo zainteresowani – jako Kancelaria jesteśmy gotowi udzielić wsparcia w zakresie cen transferowych – w tym w zakresie wyceny wartości nieodpłatnego świadczenia lub rynkowego wynagrodzenia.

Zadzwoń lub napisz, staniekandpartners.pl/kontakt