Menu
Podatki

Grupy VAT – Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia

21.10.2022-Staniek&Partners

Grupy VAT zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2023 roku.

Czym są i na jakie korzyści można liczyć, wyjaśniamy poniżej.

Głównym skutkiem wprowadzenia systemu grupowego rozliczania VAT jest umożliwienie traktowania kilku podmiotów nie jako odrębnych podatników VAT, lecz jako jednego podatnika. Mówiąc prościej, pewna liczba ściśle powiązanych ze sobą podatników ulega umownemu połączeniu w jednego nowego podatnika tylko do celów VAT. Podmioty wchodzące w skład grupy VAT pod względem prawnym są niezależne, jednak są one ściśle powiązane pod kątem zarówno finansowym, ekonomicznym, jak i organizacyjnym. Zwracamy uwagę na fakt, że zawiązanie grupy VAT jest dobrowolne, co pozwala każdemu przedsiębiorstwu suwerennie podjąć decyzje o możliwości skorzystania z takiego rozwiązania.

Kto może skorzystać?

W zasadzie członkiem grupy może zostać każdy podatnik VAT. Utworzyć grupę mogą podatnicy z siedzibą w Polsce, jeśli jednak do grupy VAT wejdzie przedsiębiorstwo, które posiada za granicą swój oddział, to ten oddział nie będzie należał do grupy VAT. Zadziała to również w sytuacji odwrotnej, gdy zagraniczne przedsiębiorstwo mające swój oddział w Polsce będzie chciało wejść do grupy VAT. Taka możliwość oczywiście istnieje, z tym że do grupy wejdzie jedynie część przedsiębiorstwa będąca oddziałem.

Na jakie korzyści mogą liczyć podmioty, które zdecydują się na zawiązanie grupy VAT?

Ministerstwo Finansów zapewnia, że oprócz korzyści finansowych oraz lepszej płynności zawiązanie grupy VAT spowoduje również uproszczenie i redukcje wielu obowiązków administracyjnych.

Najważniejszą cechą tego rozwiązania jest wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji między członkami grupy.

Transakcje wykonywane między podmiotami grupy nie podlegają opodatkowaniu VAT oraz nie są dokumentowane fakturami, co powoduje, że nie ma konieczności stosowania split payment czy weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zamiast odrębnych JPK dla każdego podmiotu składana jest jedna zbiorcza deklaracja.

Dzięki możliwości zarządzania podatkiem naliczonym w elastyczny sposób korzyścią będą również efektywniejsze przepływy pieniężne. Ministerstwo Finansów za przykład podaje sytuacje, gdzie dany podatnik regularnie wykazywał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. W takiej sytuacji musiał oczekiwać na zwrot VAT do 60 dni. „Jeśli taki podmiot wejdzie w skład grupy, która jako całość będzie wykazywać nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, to w takiej sytuacji ten podatek będzie „na bieżąco” uwzględniany w rozliczeniach grupy”. Efekt jest taki, że podmioty działające w ramach grupy VAT w rezultacie sprawniej „wykorzystują” VAT naliczony i żadne z przedsiębiorstw nie czeka na zwrot VAT.

Co należy zrobić, przed założeniem nowej struktury?

  • Na początek zaleca się wykonanie testu powiązań, który, tak czy inaczej, musi być zdany przez każdego chętnego podatnika.
  • Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy o utworzeniu grupy, a następnie grupę trzeba zarejestrować jak podatnika VAT. W umowie należy wskazać przedstawiciela, który będzie reprezentował nową strukturę.
  • Reprezentant składa w urzędzie skarbowym zgłoszenie wraz z podpisaną wcześniej umową. Ministerstwo Finansów podpowiada, że warto od razu przekazać opis powiązań między członkami.

W momencie, gdy nowa struktura zostanie zarejestrowana przedsiębiorstwa, które weszły w jej skład zostaną wykreślone z wykazu podatników VAT. Grupa musi wystąpić o własny numer NIP, jednak na potrzeby innych podatków podmioty mogą korzystać ze swoich indywidualnych numerów NIP.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że utworzenie nowej struktury nie stanowi schematu podatkowego.

***

Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem nowej struktury lub poszukują Państwo więcej szczegółowych informacji na temat zawiązania Grupy VAT – zapraszamy do kontaktu pod adresem: kancelaria@staniekandpartners.com