Menu
Podatki

Czy prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Amazon może spowodować powstanie zagranicznego zakładu podatkowego?

25.11.2021-Staniek&Partners

Czy prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Amazon może spowodować powstanie zagranicznego zakładu podatkowego?

Coraz częściej polscy sprzedawcy prowadzą swoją działalność za pośrednictwem stron internetowych. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem e-sklepu może spowodować powstanie zakładu podatkowego za granicą.

Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. Zasadniczą kwestią jest to, gdzie jest zlokalizowany serwer, na którym umieszczona została strona internetowa, za pośrednictwem której prowadzona jest sprzedaż, ale o tym mowa poniżej.

Czym w ogóle jest zakład podatkowy?

Zgodnie z art. 5 Modelowej Konwencji OECD zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa.

Ustęp 42.2. Komentarza do Modelowej Konwencji OECD stanowi „(…) serwer, w którym składowana jest strona internetowa i za pośrednictwem którego jest ona dostępna, jest częścią urządzenia fizycznie umiejscowioną w pomieszczeniu, to pomieszczenie więc może stanowić stałą placówkę przedsiębiorstwa, które eksploatuje ten serwer.”

Z kolei zgodnie z ustępem 42.4. ww. Komentarza „urządzenie informatyczne w danym miejscu może stanowić zakład pod warunkiem, że spełniony jest warunek trwałości. W przypadku serwera ważne jest nie to, czy istnieje możliwość jego przeniesienia, lecz to, czy został on faktycznie przemieszczony. Dla ustalenia stałej placówki serwer powinien być umieszczony w pewnym miejscu przez jakiś dostatecznie długi okres, aby stał się trwały w rozumieniu ustępu 1.”

Zatem, aby można było stwierdzić, że powstał zakład podatkowy zachodzić muszą łącznie trzy przesłanki:

  • musi istnieć placówka;
  • placówka ta musi posiadać cechę stałości;
  • przez placówkę tę musi być całkowicie lub częściowo prowadzona działalność przedsiębiorstwa.

Aby można było mówić o istnieniu placówki, musi mieć ona charakter materialny.

Nie sposób nie zauważyć, że strona internetowa sama w sobie nie jest obiektem materialnym, w konsekwencji nie może ona stanowić placówki.

Inaczej już ma się sprawa z serwerem, na którym strona internetowa jest umieszczona. Serwer zdecydowanie ma postać materialną.

Czy oznacza to, że jeżeli strona internetowa jest umieszczona na serwerze zlokalizowanym np. w Niemczech, to u polskiego podatnika powstał zakład podatkowy?

Niekoniecznie. Otóż, aby można mówić o powstaniu u podatnika zakładu, podatnik musi również posiadać faktyczne władztwo nad placówką. W praktyce oznacza to, że jeżeli podatnik nie może dysponować serwerem, to samo zajmowanie pamięci serwera nie skutkuje powstaniem zakładu.

Przeciwnie więc jeżeli polski podatnik posiada faktyczne władztwo nad serwerem lub jego częścią jako właściciel, to istnieje możliwość, że taki zagraniczny serwer zostanie uznany za placówkę.

Jeżeli spełnione zostały dwie powyższe przesłanki, należy zbadać również trzecią, czyli to, czy przez placówkę jest w całości lub części prowadzona działalność przedsiębiorstwa.

O ile znowu sam serwer nie służy do prowadzenia sprzedaży, to strona internetowa umieszczona na nim umieszczona już tak. W konsekwencji, w przypadku, gdy serwer jest wykorzystywany przez polskiego podatnika do prowadzenia działalności gospodarczej i w tym celu pozostaje do jego dyspozycji, może on stanowić zakład.

A co, jeśli powstał zakład?

Załóżmy więc, że polski podatnik prowadzący działalność polegającą na sprzedaży internetowej posiada zakład podatkowy za granicą. Co teraz?

Zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli przedsiębiorca posiada zagraniczny zakład, to przychody z niego są opodatkowane w miejscu jego położenia.

Zatem jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem podatkowym, dokonuje sprzedaży za pośrednictwem portalu, który umieszczony jest na serwerze zlokalizowanym np. w Niemczech, to co do zasady, przychody z tytułu tej sprzedaży powinien opodatkować w Niemczech.

Z powstaniem zagranicznego zakładu wiąże się więc konieczność wypełnienia wielu obowiązków, takich jak między innymi konieczność dokonania rejestracji na cele podatkowe zagranicą czy odpowiedniego ustalenia, które przychody i koszty powinny być przypisane do zakładu.

Jeżeli prowadzą Państwo sprzedaż internetową za pośrednictwem e-sklepów i zastanawiają się Państwo, jakie może nieść dla Państwa skutki podatkowe, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Chętnie pomożemy rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości w tym zakresie.