Menu
Podatki

Zmiany w akcyzie w 2023 roku

22.08.2022-Staniek&Partners

Zmiany w akcyzie w 2023 roku – fotowoltaika, ewidencje, deklaracje, samochody hybrydowe

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (UD 428),
który zakłada wprowadzenie szeregu bardzo korzystnych zmian dla podatników.

 

Akcyza dla używania fotowoltaiki

Najistotniejsze wydaje się odformalizowanie zwolnienia od akcyzy używania fotowoltaiki w działalności gospodarczej. Jest to spowodowane wyłączeniem z obowiązku wykazywania w deklaracji podatkowej ilości zwolnionej energii elektrycznej w odniesieniu do podatników, którzy produkują energię elektryczną
z odnawialnych źródeł energii (w generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW) i zużywają tę energię.

Dodatkowo prowadzenie ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej będzie uprawnione do dnia 31 grudnia 2023 r., co zapewnić ma czas dla przedsiębiorców na przygotowanie ewidencji elektronicznej.

Ministerstwo rezygnuje z deklaracji kwartalnej uproszczonej (AKC-UAKZ), składanej jedynie przez ok. 120 podmiotów, na rzecz wykazywania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych wymienionych w zał. nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych zerową stawką akcyzy w deklaracji kwartalnej podatkowej (AKC-KZ). Ta zmiana doprowadzi jedynie do zmniejszenia liczby formularzy deklaracji akcyzowych, ale jest wartym odnotowania ułatwieniem.

Akcyza dla samochodów osobowych

Ponadto, do 31 grudnia 2023 r. wydłużono zwolnienie od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz (tzw. pojazdy „z wtyczką”), co niewątpliwie będzie miało wpływ na ceny takich pojazdów w kolejnym roku.

O Kancelarii

Kancelaria Staniek & Partners świadczy kompleksowe usługi, zapewniając podatnikom całościowe wsparcie m.in. w zakresie podatku akcyzowego – poczynając od rejestracji, zabezpieczeń akcyzowych, prowadzenia ewidencji, składania deklaracji podatkowych aż po kompleksowe wsparcie w przypadku ewentualnych kontroli celno-skarbowych i podatkowych oraz postępowań podatkowych.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu – kancelaria@staniekandpartners.com – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania w temacie akcyzy oraz przedstawimy pełny zakres naszych usług.