Menu
Podatki

Rozszerzenie ulgi ,,małego ZUS plus”: Co to oznacza dla przedsiębiorców? 

02.08.2023-Staniek&Partners

Restrukturyzacje w cenach transferowych

Rozszerzenie ulgi ,,małego ZUS plus”: Co to oznacza dla przedsiębiorców?

W świecie prawa podatkowego i biznesu, zmiany są jedyną stałą. Właśnie wprowadzono nową poprawkę, która ma na celu ułatwienie życia małym przedsiębiorcom w Polsce.  Od 1 sierpnia 2023 r., przedsiębiorcy korzystający z ulgi ,,małego ZUS” plus mogą przedłużyć jej korzystanie o kolejne 12 miesięcy. Co to oznacza dla Twojej firmy? Przyjrzyjmy się bliżej.

 ,,Mały ZUS plus” – co to jest?

Mały ZUS plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców, która obowiązuje od 2020 r. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niej maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, pod warunkiem, że roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 tys. zł, a w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.

Dodatkowy ,,mały ZUS plus” – co się zmieniło?

Nowe rozwiązanie jest dobrowolne i jednorazowe. Skierowane jest do najmniejszych przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z ,,małego ZUS plus” i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł. Z rozwiązania mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. zakończyli korzystanie z “małego ZUS plus”, ponieważ minęło już 36 miesięcy, np. w styczniu tego roku. Jeżeli spełniają warunki ustawowe, powinni zgłosić się do ZUS do 31 grudnia 2023 r., a już od kolejnego miesiąca ponownie będą mogli opłacać niższe składki.

Jak skorzystać z dodatkowego ,,małego ZUS plus”?

Aby skorzystać z dodatkowej ulgi, twoja podstawa wymiaru składek na ,,małego ZUS plus” nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Nie musisz obecnie dopełniać dodatkowych formalności. Natomiast w kolejnych latach korzystania z ulgi będziesz musiał zweryfikować, czy nadal spełniasz warunki przewidziane w przepisach (przede wszystkim wysokość przychodu za rok ubiegły) i ustalić dochód z roku poprzedniego, aby obliczyć podstawę wymiaru składek.  Rozszerzenie ulgi “małego ZUS plus” to znakomita wiadomość dla małych przedsiębiorców, którzy stanowią trzon polskiej gospodarki. Szacuje się, że z dodatkowego ,,małego ZUS plus” w 2023 r. skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. 142,3 tys., a w 2025 r. 104,9 tys. To kolejny krok w kierunku wsparcia najmniejszych przedsiębiorców w prowadzeniu i rozwijaniu swojego biznesu.

Oferujemy wsparcie

Oferujemy wsparcie jako doświadczona Kancelaria, która specjalizuje się w pomocy związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Nasze usługi obejmują:

  • Doradztwo w sprawach ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu Państwa decyzje będą dobrze przemyślane i oparte na rzetelnych informacjach.
  • Składanie odwołań i apelacji, aby zapewnić Państwu możliwość odwołania się od niekorzystnych decyzji ZUS.
  • Ocena i weryfikacja decyzji ZUS, co pozwoli na dokładną analizę Państwa sytuacji i możliwość zaproponowania odpowiednich rozwiązań.
  • Przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków, aby proces był sprawny i zgodny z wymogami.
  • Pomoc w przypadku kontroli ZUS, dzięki czemu Państwa interesy będą reprezentowane profesjonalnie i skutecznie.