Menu
Podatki

Ulga na robotyzację

22.09.2020-Staniek&Partners

Przedsiębiorców korzystających na co dzień z nowoczesnej technologii albo dopiero planujących jej wdrożenie w działaniach biznesowych, czeka już niedługo kolejna korzystna zmiana w systemie podatkowym. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. tzw. ulgi na robotyzację. Będzie to druga, obok już istniejącej ulgi na działalność badawczo – rozwojową (ulgi B+R) możliwość odczuwalnego zmniejszenia wysokości należnego podatku dochodowego.

Dedykowana dla przedsiębiorców

Planowana ulga na robotyzację, w przeciwieństwie do ulgi B+R, będzie bardziej bezpośrednio dedykowana dla przedsiębiorców, dokonujących inwestycji w sektorze robotyzacji. Ministerstwo Finansów w udostępnionych informacjach przykładowo wskazywało, że ulga obejmie zakup lub leasingowanie robotów i kobotów, wydatki na osprzęt z tym związany, jak również odpowiednie szkolenia dla pracowników.

Będzie więc to niejako pewne uzupełnienie i uszczegółowienie zakresu już obecnej ulgi na działalność badawczo – rozwojową. Przedstawiciele rządu tłumaczyli wprowadzenie nowej ulgi koniecznością większego zautomatyzowania procesów, zachodzących w polskiej gospodarce i stawienia czoła zmieniającej się w obliczu pandemii rzeczywistości. Obecność robotów ma zredukować poziom monotonii przy pewnych pracach i umożliwić pracownikom optymalizację wykonywanych działań.

Za wprowadzeniem robotów do działań biznesowych ma również przemawiać fakt, że w dobie epidemii to co jest niebezpieczne dla człowieka, nie rodzi takiego ryzyka po stronie maszyny i tym samym pozwala na nieprzerwane prowadzenie działalności.

Korzyści

Korzyści płynące z zapowiadanej zmiany będą wymierne finansowo w takim samym zakresie jak te znane już z ulgi B+R. Podatnik, zarówno podatku PIT, jak i CIT, będzie uprawniony do odliczenia kosztów poniesionych na przykładowo wyżej wspomniane inwestycje w robotyzacje w ciągu roku podatkowego, a następnie w momencie składania rocznego zeznania podatkowego dokona dodatkowego odpisu. Powyższe odliczenie od podstawy opodatkowania zapowiadane jest na 50% wysokości kosztów kwalifikowanych. Koszty związane z działalnością będą zatem dwukrotnie wpływać na wysokość podstawy obliczenia należnego podatku dochodowego.

Wielkość firmy nie ma znaczenia

Jako dobrą wiadomość należy przyjąć również możliwość skorzystania z wprowadzanej ulgi bez względu na wielkość firmy bądź branżę, w której działa przedsiębiorca. Czas obowiązywania określany jest na 5 lat – do końca 2025 r. Projekt ustawy w tej sprawie ma trafić jesienią do Sejmu.

Wobec powyższego wydaje się, że to właśnie idealny czas na większe zautomatyzowanie prowadzonej działalności.