Menu
Ceny Transferowe

Czasu na sporządzenie informacji TPR coraz mniej

21.10.2021-Staniek&Partners

Czasu na sporządzenie informacji TPR coraz mniej

Podatnicy co roku mają obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi i siedzibą w rajach podatkowych. W oparciu o tę dokumentację są zobowiązani do złożenia oświadczenia, w którym stwierdzają, że przygotowali dokumentację oraz, że ceny stosowane w transakcjach są rynkowe. Dodatkowo muszą oni złożyć informację o cenach transferowych, w której raportują dane dotyczące dokonywanych transakcji. Niezłożenie ww. oświadczeń lub informacji lub uchybienie terminowi na jej złożenie jest karane grzywną na podstawie przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego.

Ceny transferowe podstawowe obowiązki dokumentacyjno-raportowe

Ceny transferowe to ceny, które ustalają pomiędzy sobą podmioty powiązane w odniesieniu do dokonywanych między sobą transakcji (dotyczących towarów, usług lub praw). Jest to tematyka, która wymaga precyzyjnego uzasadnienia zastosowanych cen, a kontrole podatkowe w tym zakresie są wyjątkowo żmudne i dokładne. Ponadto, w przypadku transakcji o większych wartościach, należy sporządzić dokumentację cen transferowych oraz udowodnić, że stosowano ceny rynkowe.

Polscy podatnicy mają obowiązek sporządzić dokumentację dla transakcji przekraczających następujące progi dokumentacyjne:

  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji;
  • 100 000 zł – w przypadku zapłaty na rzecz podmiotu „rajowego”.

Jeśli dla któryś z ww. transakcji progi dokumentacyjne zostały przekroczone, to podatnicy powinni również złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz rynkowości cen w ww. transakcjach oraz informację TPR.

Terminy dokumentacyjno-raportowe w cenach transferowych

Co do zasady termin na sporządzenie dokumentacji oraz złożenia oświadczenia i informacji TPR przypada do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników o roku obrotowym zgodnym z kalendarzowym jest to więc 30 września następnego roku.

Obecnie z uwagi na stan epidemii termin ten został wydłużony:

  • do dnia 30 września 2021 r. – dla podmiotów, których termin upływa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
  • o 3 miesiące – dla podmiotów, których termin upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W sytuacji podatników o roku obrotowym zgodnym z kalendarzowym będzie to więc 31 grudnia 2021. W terminie tym należy złożyć oświadczenie i informację TPR.

Zostały dwa miesiące

O ile sporządzenie oświadczenia i informacji TPR nie jest procesem pracochłonnym o tyle przygotowanie już samej dokumentacji cen transferowych (na podstawie której przygotowywane jest oświadczenie i TPR) już tak. Proces przygotowania dokumentacji potrafi trwać kilka miesięcy. Wynika to ze żmudnego procesu zbierania danych dotyczących transakcji.

Nie bez znaczenia jest również czas potrzebny doradcom podatkowym na przygotowanie dokumentacji oraz analiz porównawczych (tzw. benchmarków). Analizy te, to skomplikowane raporty statystyczne mające na celu udowodnienie, że ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi są cenami rynkowymi.

W tym kontekście temat sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2020 r. warto potraktować priorytetowo. Niewykonanie obowiązku w terminie spowoduje konieczność złożenia czynnego żalu a w innym wypadku może rodzić ryzyko odpowiedzialności karnej.

Kancelaria Staniek & Partners świadczy kompleksowe usługi zapewniając podatnikom kompleksowe wsparcie w zakresie cen transferowych. Częścią oferty kancelarii jest nieodpłatna weryfikacja obowiązków ciążących w zakresie cen transferowych na podatnikach.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu – kancelaria@staniekandpartners.com – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania na temat cen transferowych oraz przedstawimy pełny zakres naszych usług.