Menu
Podatki

Przepisów o ukrytej dywidendzie jednak nie będzie

12.07.2022-Staniek&Partners

Przepisów o ukrytej dywidendzie jednak nie będzie

Jeszcze nie weszły w życie, a już wywołały niemałe zamieszanie. O czym mowa? Oczywiście o „nowince” prawnej, jaką są przepisy o ukrytej dywidendzie.

Czym jest ukryta dywidenda?

Przepisy o ukrytej dywidendzie zostały wprowadzone przez Polski Ład, ale samą datą wejścia w życie przepisów miał być 1 stycznia 2023 r.

Ukryta dywidenda dotyczyła pewnych ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków. Miała ona obejmować wypłaty na rzecz wspólników spółki oraz podmiotów z nimi powiązanych, ale również podmiotów powiązanych z samym podatnikiem będącym spółką.

Wśród wymienionych wydatków stanowiących ukrytą dywidendę, najbardziej kontrowersyjna i niekorzystna dla podatników jest przesłanka dotycząca przyjęcia przez podmioty powiązane sposobu ustalenia wynagrodzenia opartego o wskaźniki dochodowości (uzależnione od osiągnięcia zysku lub wysokości tego zysku). Należy podkreślić, że taki sposób ustalania cen transferowych jest powszechnie stosowany w praktyce gospodarczej – tymczasem na bazie nowych przepisów, taki sposób określania wynagrodzenia stałby się zupełnie nieadekwatny, ze względu na niemożliwość zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Czy wprowadzone przepisy miały uzasadnienie gospodarcze? Absolutnie nie, co potwierdza również Ministerstwo Finansów – wycofując się z przyjętych przepisów.

Planowane uchylenie

Niedawno opublikowany projekt zmian w ustawie o CIT, pozwoli chociaż trochę spokojniej wejść przedsiębiorcom w okres wakacyjny. Planowane jest bowiem uchylenie mocno kontrowersyjnych przepisów – zanim nastąpi ich wejście w życie, przepisy o ukrytej dywidendzie mają zostać usunięte z ustawy o CIT.

Najbardziej kuriozalną kwestią w usuwanych przepisach jest to, że za ukrytą dywidendę mogłyby być uznane nawet transakcje mające uzasadnienie gospodarcze, których celem nie była optymalizacja. W wielu przypadkach, konsekwencją stosowania wskazanych przepisów byłaby konieczność wyłączania z kosztów podatkowych – wydatków mający ekonomiczne uzasadnienie, których kwota została ustalona na zasadach rynkowych.

Mimo, że zmianę podejścia Ministerstwa należy oceniać pozytywnie – to trzeba jednak pamiętać, że usunięcie przepisów nie oznacza dla przedsiębiorców dowolności w odliczaniu kosztów. Już na ten moment, organy podatkowe mają szeroki wachlarz możliwości jeśli chodzi o zakwestionowanie odliczenia kosztów. Przede wszystkim, fiskus posiada wiele narzędzi do weryfikowania rynkowości transakcji, a co za tym idzie – może kwestionować te transakcji na podstawie przepisów o cenach transferowych, które mają m.in. zapobiegać zaliczaniu do KUP wydatków nadmiarowych. Zatem już teraz warto zabezpieczyć się przed ewentualnymi kontrolami podatkowymi!

Kancelaria Staniek & Partners świadczy kompleksowe usługi zapewniając podatnikom całościowe wsparcie w cenach transferowych – również w zakresie prawidłowego i rynkowego ustalania cen transferowych.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu – kancelaria@staniekandpartners.com – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania w temacie cen transferowych oraz przedstawimy pełny zakres naszych usług. Częścią oferty kancelarii jest również nieodpłatna weryfikacja obowiązków ciążących w zakresie cen transferowych na podatnikach.