Staniek&Partners – Law for Industry

prawo korporacyjne

Wyjaśniamy czym jest fundacja rodzinna, jakie niesie ze sobą korzyści i kiedy wchodzi w życie

Fundacja rodzinna – jakie niesie ze sobą korzyści dla biznesu?

Czy mamy szanse, że nowa ustawa pomoże w rozwiązaniu problemu dziedziczenia rodzinnych firm? W czwartek 26 stycznia br. Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o fundacji rodzinnej. 

W związku z tym nowy akt prawny czeka już tylko na podpis Prezydenta oraz publikację w Dzienniku Ustaw.

Jeżeli więc głowa państwa nie zdecyduje o użyciu prawa weta lub skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego (co uważamy za bardzo mało prawdopodobne), pierwsze fundacje rodzinne będziemy mogli zakładać już na przełomie czerwca i lipca.

Biorąc przykład z podobnych podmiotów działających w innych krajach europejskich, Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt mający na celu pomoc przedsiębiorstwom rodzinnym w płynnej i bezpiecznej sukcesji, która dla wielu firm stanowi wyzwanie.

Fundacja rodzinna ma pozwolić na stworzenie struktury organizacyjnej zapewniającej ciągłość biznesu i ochronę majątku na więcej niż jedno pokolenie bez osobistego zaangażowania prawnych spadkobierców.

Jaki jest główny cel fundacji rodzinnej?

Idea fundacji rodzinnej opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo i rodzina są na mocy prawa rozdzielone, gdyż rodzinny majątek staje się własnością fundacji. Ma to zapewnić rodzinie środki pieniężne przy jednoczesnym realizowaniu wizji założyciela. Można więc rzec, że fundacja rodzinna jest środkiem do celu – „wehikułem” majątkowym zabezpieczającym interesy finansowe rodziny przedsiębiorcy i jednocześnie pozwalającym na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii do założenia fundacji należy wykonać pięć następujących kroków:

 1. Fundator składa oświadczenie przed notariuszem o powołaniu fundacji rodzinnej. Takie oświadczenie składa się w akcie założycielskim lub w testamencie.
 2. Opracowanie statutu, który będzie zawierał zasady działania fundacji rodzinnej.
 3. Przekazanie majątku na fundusz założycielski – co najmniej 100 000 zł.
 4. Ustanowienie organów fundacji rodzinnej.
 5. Dokonanie wpisu Fundacji rodzinnej do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Jakie są korzyści takiego rozwiązania?

 1. Możliwość wycofania się fundatora – przedsiębiorcy z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów.
 2. Ochrona finansowa członków rodziny
 3. Oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych.
 4. Zadbanie, aby majątek był w jednych rękach, co pozwoli na jego zabezpieczenie.
 5. Pewne zarządzanie majątkiem i jego multiplikacja.
 6. Planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.

Istotnym elementem w całej procedurze jest również dostosowanie przepisów dotyczących ustalania zachowku. Okazuje się, że będą one bardziej elastyczne niż do tej pory. Możliwe będzie między innymi uregulowanie zachowku w transzach, przesunięcie terminu jego płatności a w uzasadnionych sytuacjach jego obniżenie.

Co więcej – sama fundacja rodzinna będzie opodatkowana bardzo korzystnie.

 1. Na gruncie CIT działalność fundacji będzie zwolniona z podatku, chyba że: wypłaci świadczenie na rzecz fundatora (15%).
 2. Na gruncie PIT wypłacone świadczenie będzie albo zwolnione od podatku (jeśli wypłacimy je na rzecz beneficjenta wskazanego w statucie lub jego najbliższej rodziny), albo opodatkowane według stawki 15% (jeśli świadczenie zostanie wypłacone na rzecz jakiejkolwiek innej osoby).

Prowadzą Państwo firmę rodzinną i zastanawiają się jak zabezpieczyć ją na przyszłość? A może rozważają Państwo przekazanie firmy „młodszemu pokoleniu” i zastanawiają się jak to zrobić sprawnie i bezpiecznie dla działalności? Jeśli tak – zapraszamy do kontaktu – eksperci naszej Kancelarii są do Państwa dyspozycji.

Klaudia Wieczorek

Jeżeli możemy pomóc w tym temacie prosimy o kontakt kancelaria@staniekandpartners.com

Interesujące? Podziel się!