Menu

Hipotetyczne odsetki – sposób na oszczędności w podatku dochodowym

Termin
26.06.2024
Godzina
10:00-10:45
Koszt
Bezpłatne
Miejsce
ClickMeeting

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szczegółowej wiedzy na temat hipotetycznych odsetek podatkowych, ich definicji, zastosowania w prawie podatkowym oraz korzyści wynikających z ich rozważenia dla nadpłat CIT (podatek dochodowy od osób prawnych). Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jak efektywnie wykorzystać hipotetyczne odsetki w celu uzyskania zwrotu nadpłaty podatkowej, a także zidentyfikowanie i minimalizowanie potencjalnych ryzyk związanych z ich stosowaniem.

Dla kogo jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, księgowych, doradców podatkowych, menedżerów odpowiedzialnych za finanse w firmach, oraz wszystkich osób zainteresowanych optymalizacją podatkową i wykorzystaniem hipotetycznych odsetek podatkowych do poprawy efektywności finansowej swoich organizacji. Jest to szczególnie przydatne dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie podatkami w dużych przedsiębiorstwach, które regularnie dokonują rozliczeń CIT i mogą skorzystać z mechanizmu hipotetycznych odsetek.

Agenda

1. Podstawowe informacje dot. hipotetycznych odsetek podatkowych

 • Definicja hipotetycznych odsetek i ich zastosowanie w prawie podatkowym.
 • Przedstawienie korzyści z rozważenia hipotetycznych odsetek dla nadpłat CIT.

2. Case Study, czyli w jaki sposób liczyć hipotetyczne odsetki?

 • Rzeczywiste przykłady, w których pomogliśmy naszym Klientom wykorzystać hipotetyczne odsetki podatkowe oraz uzyskać zwrot nadpłaty.

3. Zagrożenia i wyzwania

 • Omówienie potencjalnych ryzyk i powszechnych błędów w stosowaniu hipotetycznych odsetek.
 • Jak Staniek&Partners wspiera w minimalizowaniu tych ryzyk.

4. Q&A – pytania i odpowiedzi na pytania + wspólne podsumowanie spotkania

5. Zakończenie spotkania

 • Podsumowanie kluczowych punktów szkolenia.
 • Możliwość umówienia konsultacji z ekspertem w Kancelarii Staniek&Partners

Jak możemy pomóc po szkoleniu?

 • opracowanie odpowiednich procedur księgowych i podatkowych, stanowiące wyjaśnienie dla działów księgowych w zakresie sposobu identyfikacji, obliczenia oraz deklarowania hipotetycznych odsetek podatkowych;
 • identyfikacja możliwości optymalizacji podatkowej w kontekście hipotetycznych odsetek;
 • wsparcie w zakresie obliczenia wysokości hipotetycznych odsetek podatkowych oraz wykazania ich w deklaracji lub w korekcie deklaracji podatkowej;
 • reprezentacja podatnika przy złożeniu wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty;
 • przygotowanie dokumentów korporacyjnych związanych z instytucją hipotetycznych odsetek podatkowych;
 • reprezentacja firmy w sporach z organami podatkowymi lub w innych kwestiach prawnych związanych z hipotetycznymi odsetkami podatkowymi.
Prowadzący
Weronika Nazarkiewicz
Weronika Nazarkiewicz
Doradca podatkowy
Senior Associate

Zdobywa doświadczenie zawodowe od 2018 roku, pracując w renomowanych kancelariach prawno-podatkowych w Warszawie, w tym w dziale postępowań podatkowych w jednej z firm „wielkiej czwórki”. Posiada kompetencje w różnych obszarach prawa, takich jak prawo podatkowe, prawo spółek handlowych i prawo cywilne. Na co dzień zajmuje się obsługą prawno-podatkową klientów i jest autorką publikacji w takich tytułach jak Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita czy Infor.

Prowadzący
magdalena-gorska
Magdalena Górska
Doradca Podatkowy
Senior Associate

Doradca podatkowy i absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizująca się w podatkach i doradztwie podatkowym. Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie planowania działalności organizacyjnej, prowadzenia rachunkowości oraz rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych.