Menu
Ceny Transferowe

Wszystko, co warto wiedzieć na temat Cen Transferowych

29.04.2021-Staniek&Partners

Wszystko, co warto wiedzieć na temat Cen Transferowych

Ustawy podatkowe potrafią być niejednokrotnie źródłem wielu zapytań. Ważne jest, aby dokładnie poznać ich treść i praktyczne zastosowanie – pozwoli to uniknąć licznych problemów, związanych z późniejszymi rozliczeniami. Przykładem stosunkowo skomplikowanej konstrukcji prawnej są ceny transferowe, czyli ceny ustalone między sobą przez powiązane podmioty gospodarcze.

Aby zrozumieć problem, należy przede wszystkim zrozumieć ideę cen transferowych. Są to ceny ustalane pomiędzy podmiotami gospodarczymi, które mogą dotyczyć nie tylko określonych produktów, ale również usług oraz praw. Służą do przesuwania dochodu pomiędzy określonymi podmiotami w danej grupie kapitałowej. Ustawodawca uregulował zasady dotyczące cen transferowych w odpowiednich przepisach.

Zasada ceny rynkowej

Ustalając ceny transferowe, mogłoby się wydawać, że podmioty gospodarcze mają dowolność (zasada wolnego rynku), w rzeczywistości jest jednak nieco inaczej. W przypadku cen transferowych organ podatkowy, podczas weryfikacji rozliczeń, stosuje zasadę ceny rynkowej. Oznacza to, że ceny, które ustaliły pomiędzy sobą podmioty gospodarcze, muszą odpowiadać cenom rynkowym – w przeciwnym razie organ podatkowy może określone rozliczenie zakwestionować. Ceny, które zostały ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi, nie mogą odbiegać od cen rynkowych, czyli od ceny, którą ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane, w przeciwnym razie mogłoby dojść do zaniżenia dochodu do opodatkowania lub do zawyżenia straty. W takiej sytuacji organy podatkowe mają prawo zakwestionować takie rozliczenie i określić dochód lub stratę na podstawie cen rynkowych.

Warto również zwrócić uwagę na obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązek ten został ograniczony – nie dotyczy transakcji krajowych. Sama regulacja wprowadziła jednak wiele problemów interpretacyjnych, ponieważ nie w każdej sytuacji możemy z takiego zwolnienia skorzystać. Dokumentacja cen transferowych musi zostać sporządzona w sytuacji:

  • gdy podmioty powiązane nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy CIT, czyli z przepisów o zwolnieniach podmiotowych,
  • gdy nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy CIT, czyli ze zwolnień dot. opodatkowania dochodów na podstawie zezwolenia na terenie SSE i na podstawie działalności określonej w decyzji o wsparciu,
  • gdy podmioty powiązane nie poniosły straty podatkowej.

Oznacza to, że nie wszystkie podmioty mogą ze zwolnienia skorzystać i w wielu przypadkach wciąż istnieje konieczność sporządzenia prawidłowej dokumentacji cen transferowych.

Rozliczenia związane z cenami transferowymi

Rozliczenia związane z cenami transferowymi rodzą jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek prawny – mowa o raportowaniu schematów podatkowych. Zgodnie z odpowiednimi regulacjami, informacje o schemacie podatkowym należy przekazać szefowi KAS maksymalnie w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, dnia następnego po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia, w którym dokonano pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego. W takiej sytuacji nie można jednak dowolnie wybrać dogodnego dla nas zdarzenia – termin biegnie od dnia zdarzenia, które nastąpiło najwcześniej. Raportowanie przebiega za pomocą rządowego narzędzia teleinformatycznego.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie dokumentacji cen transferowych, ustalenia ich wysokości w taki sposób, aby ta nie została zakwestionowana przez organ podatkowy lub pomocy w raportowaniu schematów podatkowych, zapraszamy serdecznie do kontaktu.