Menu
Podatki

Ważny wyrok trybunały sprawiedliwości UE w sprawie VAT

22.03.2021-Staniek&Partners

Ważny wyrok trybunały sprawiedliwości UE w sprawie VAT

Informujemy, że z końcem zeszłego tygodnia Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał długo wyczekiwany wyrok, w którym, odpowiadając na pytanie WSA w Gliwicach, stwierdził, że przepisy krajowe nie są zgodne z unijną Dyrektywą VAT w zakresie, w jakim zakazują jednoczesnego ujęcia VAT należnego i naliczonego bez analizy wszystkich przyczyn dla późnego raportowania. W tym kontekście szczególnie frapująca była kwestia prawidłowości żądania przez organ podatkowy odsetek za zwłokę w sytuacji, gdy podatnik, z winy dostawcy, wykazywał VAT przy transakcji WNT po upływie, określonego polskimi przepisami okresu 3 miesięcy od wykonania transakcji. Zdaniem TSUE takie uregulowanie krajowe, nieuwzględniające dobrej wiary podatnika, wykracza poza to, co konieczne do prawidłowego poboru VAT a jako takie nie powinno być stosowane.

W związku z powyższym, podatnicy VAT powinni dokonać weryfikacji historycznych rozliczeń – jeśli w związku z krajowymi przepisami o VAT powstała zaległość (do rozliczenia wraz z odsetkami), a może i nałożona została sankcja VAT, wnioskować będzie można o zwrot uiszczonych kwot. Ponadto TSUE właśnie otworzył drogę do łatwiejszych rozliczeń w przyszłości.

Bezpośredni kontakt z Kancelarią

W razie pytań, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku chęci konsultacji zarówno zasadności, jak i kierunku podejmowanych działań. Chętnie wspomożemy Państwa również w zakresie opracowania metodyki rozliczania ewentualnych kwot nadpłaty oraz przygotujemy odpowiedni wniosek.

Na marginesie wskazujemy również, że jeśli okoliczności, nad którymi pochylał się TSUE w wydanym wyroku były przedmiotem sporu z organami podatkowymi, to w związku z takim rozstrzygnięciem pojawia się możliwość wznowienia postępowania. Trzeba jednak pamiętać o krótkim czasie na złożenie wniosku, który wynosi miesiąc od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE.