Menu
Ceny Transferowe

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) – jak na 5 lat zabezpieczyć się przed fiskusem

03.06.2024-Szymon Bokota

Podatnik, sporządzając dokumentację cen transferowych oraz wykazując ich rynkowość, nieraz obawia się, że przedstawiciele organów podatkowych podważą przygotowaną przez niego analizę porównawczą czy nie zrozumieją charakteru transakcji. Istnieje jednak sposób, aby na pięć lat uzyskać błogosławieństwo samego Ministerstwa Finansów w zakresie przyjętej metody rozliczeń. Co więcej, okres ten można przedłużać. Aby tak się stało, podmiot powinien skorzystać z uprzedniego porozumienia cenowego.

Wskazane porozumienie, często oznaczane akronimem APA od angielskiej nazwy (advance pricing agreement) może przybierać trzy postacie, zależnie od krajów, w których siedziby mają podmioty powiązane biorące udział w transakcji. Najpowszechniejsze są porozumienia jednostronne – w ich ramach porozumienie negocjuje się jedynie z polskim ministerstwem. Kolejny rodzaj to dwustronne – angażujące w procedurę administrację dwóch państw – a ostatni typ to porozumienia wielostronne dla transakcji, które obejmują więcej, niż dwa państwa, a tym samym powodują zaangażowanie się administracji co najmniej trzech państw.

Jakie są główne zalety uprzedniego porozumienia cenowego?

Przede wszystkim podatnik posiada na okres pięciu lat potwierdzenie rynkowości swojej transakcji. Co więcej, można stosować je już dla roku, w którym złożono wniosek. Na skutek tego, w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji, otwierają się drzwi do korzystnego skorygowania wstecz stosowanej polityki cen transferowych. Transakcja objęta porozumieniem nie musi być dokumentowana w dokumentacji lokalnej – zamiast tego jedynie w uproszczony sposób wspomina się o niej w TPR-C oraz składa się formularz APA-C.

Podmiot jako posiadacz porozumienia unika także (w przypadku transakcji międzynarodowych) ryzyka podwójnego opodatkowania. Również istotną pomocą staje się znaczące zmniejszenie ryzyka podatkowego związanego z transakcją – przy kontroli cen transferowych organy nie mogą zakwestionować warunków, a jedynie mogą wykazać, że podmiot posługiwał się fałszywymi danymi w celu uzyskania porozumienia. Uprzednie porozumienie cenowe jest również bardzo korzystne dla osób odpowiedzialnych za reprezentację podmiotu – trudno pociągnąć je do odpowiedzialności karno-skarbowej z tytułu nierynkowego charakteru transakcji.

Jak wygląda proces uzyskiwania uprzedniego porozumienia cenowego?

W pierwszej kolejności podatnik powinien przygotować stosowny wniosek – zawiera on informacje takie jak analiza funkcjonalna, wstępne założenia dla transakcji, prognozy finansowe związane z realizacją porozumienia czy kalkulacje wykazujące rynkowy charakter przyjmowanego rozwiązania (choć warto wspomnieć, że np. dla wyboru metody podzielonego zysku konieczne będzie przygotowanie tzw. analizy DEMPE).

Na podstawie zgromadzonych danych i pierwotnej wersji wniosku podatnik spotyka się z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy prezentują swoje sugestie i

wątpliwości. Dzięki temu podatnik może przygotować finalny wniosek do faktycznego wysłania go do organów. Na podstawie złożonego wniosku odbywa się etap negocjacji. Po jego udanym zakończeniu podatnik zyskuje decyzję, która niesie dla niego wskazane powyżej korzyści.

Cennik dla porozumienia jednostronnego prezentuje się następująco:

· opłata dot. podmiotów krajowych: 5 000 PLN – 50 000 PLN,

· opłata dot. podmiotu zagranicznego: 20 000 PLN – 100 000 PLN.

W przypadku porozumienia dwustronnego i wielostronnego:

· opłata dot. podmiotów krajowych: 50 000 PLN – 200 000 PLN.

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano najnowsze statystyki dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA). W 2023 roku zawarto 108 uprzednich porozumień cenowych, w tym 95 jednostronnych oraz 13 dwustronnych.

Obecnie w toku jest 254 postępowań w zakresie APA, w tym 204 jednostronnych, 49 dwustronnych oraz jedno wielostronne.1

Zawarcie APA to skuteczny sposób na zapewnienie stabilności podatkowej i uniknięcie sporów z organami podatkowymi. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, aby zabezpieczyć swoje transakcje i mieć pewność, że są one zgodne z przepisami prawa.

Jeśli zainteresowała Państwa powyższa tematyka lub mają Państwo wątpliwości w obszarze cen transferowych, to zapraszamy do kontaktu się z nami, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z zawarcia APA i jak możemy pomóc w tym procesie: kancelaria@staniekandpartners.com