Menu
Podatki

Tańsza energia dla przedsiębiorców

22.11.2022-Staniek&Partners

Dzięki tej ustawie przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić pieniądze. Tańsza energia dla przedsiębiorców.

Z dopłat do energii skorzystać mogą firmy, które mają status mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Jednak, aby dostawca energii wiedział, komu przysługuje dofinansowanie, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia. W dniu 10 listopada 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało wzór dokumentu.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej, jeśli złożycie Państwo oświadczenie do 30 listopada 2022 r., to do zużytej przez Państwa energii będzie miała zastosowanie cena maksymalna przewidziana ustawą (785 zł/MWh netto) za okres od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r., a w pewnych wypadkach również za okres wcześniejszy.

Jeśli jednak oświadczenie zostanie złożone w późniejszym terminie, to cena maksymalna będzie miała zastosowania w kolejnym miesiącu po złożeniu dokumentu.

Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej

Trzeba jednak pamiętać, że oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Bardzo ważne jest ustalenie statusu przedsiębiorcy w myśl ustawy prawo przedsiębiorców. Status ten jest uwzględniany w oparciu o dane konkretnego podmiotu – nie są brane pod uwagę podmioty powiązane.

W poprzednim artykule wspominaliśmy również, że:

Jeśli firma posiada status dużego przedsiębiorcy, ale w 2023 r. po uzyskaniu danych za 2022 r. przestanie go spełniać (i uzyska status średniego przedsiębiorcy) to również będzie mogła wystąpić o ulgi i zastosowanie ceny maksymalnej. Wynika to z zapisów w ustawie.

Nasza kancelaria ma bardzo duże doświadczenie w procesie weryfikacji statusów przedsiębiorców, dlatego chętnie pomożemy również Państwu. Dzięki temu będą mogli Państwo czuć się bezpiecznie podczas składania podpisu na deklaracji.

Zapewne warto poświęcić trochę czasy, aby przyjrzeć się proponowanym rozwiązaniom. Jeśli chcą mieć Państwo pewności, że możecie z dofinansowania skorzystać lub mają Państwo dodatkowe pytania, to zachęcamy do kontaktu pod adresem

kancelaria@staniekandpartners.com. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.