Menu
Podatki

SSE / PSI czy estoński CIT – oto jest pytanie

14.02.2022-Staniek&Partners

SSE / PSI czy estoński CIT – oto jest pytanie

Estoński CIT 2.0 stał się dla wielu przedsiębiorców światełkiem w tunelu zwanym Nowym ładem. Rok 2022 wiąże się ze znaczącym uatrakcyjnieniem tego systemu – nie ma już obciążenia warunkiem nakładów inwestycyjnych, ponadto obniżono stawki do atrakcyjnej wysokości 10%/20%.

Niestety nie można łączyć zwolnienia w ramach SSE/PSI z estońskim CIT-em. Funkcjonowanie w ramach jednego systemu wyklucza drugi.

W tym kontekście, szczególnie tzw. mali podatnicy powinny poważnie rozważyć „za” i „przeciw” SSE/PSI oraz estońskiego CIT. Efektywnie opodatkowanie w estońskim CIT jest w przypadku tych podatników bardzo zbliżone do opodatkowania w SSE/PSI, a obwarowań jest zdecydowanie mniej niż w SSE/PSI.

Zyski uzyskane

W ramach PSI spółka o statusie mikro przedsiębiorcy inwestując 0,5 mln zł w województwie X będzie mogła (przy założeniu spełnienia wszystkich warunków) skorzystać w zakresie zysków uzyskanych z działalności strefowej ze zwolnienia do wysokości 300 tys. zł. Wobec czego, w kolejnych latach (w tym przykładzie max na 12 lat) nie zapłaci podatku od dochodów w wysokości 3 333 333,33 zł. Natomiast po przekroczeniu tego limitu dochodów spółka zapłaci podatek w standardowej wysokości. W analogicznej sytuacji – spółka o statusie dużego przedsiębiorcy inwestując 2 mln zł w województwie X będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego do wysokości 800 tys. zł. Co jest równoznaczne z tym, że w następnych latach (w tym przykładzie maksymalnie 12) nie zapłaci podatku od dochodów w wysokości 4 210 526,32 zł.

Jak widać – w razie korzystania ze zwolnienia na podstawie DoW – dochód spółki (uzyskiwany na skutek działalności zwolnionej) podlega zwolnieniu, opodatkowanie ma jednak miejsce na poziomie wspólników wypłacających dywidendę – generalnie stawką 19%. Wobec tego efektywne opodatkowanie jest zbliżone do estońskiego CIT, przy czym podkreślenia wymaga, iż spółka korzystająca ze zwolnienia na podstawie DoW zobowiązana jest ponieść nakłady inwestycyjne w określonej wysokości a także spełnić inne wymagania jakościowe.

Dla porównania – od 2022 r. znacznie uatrakcyjniono opodatkowanie w estońskim CIT – m.in. zniesiono warunek dot. nakładów inwestycyjnych. Dodatkowo z dużym prawdopodobieństwem efektywna stawka opodatkowania po stronie wspólnika w następnych latach powinna obniżyć się odpowiednio do 18,1% oraz 21,2%. Warto tę kwestię potwierdzić w drodze interpretacji indywidualnej.

Podsumowanie

Podsumowując, spółki działając w ramach PSI/SSE muszą mierzyć się z wygórowanymi warunkami dot. stosowania zwolnienia, licznymi obowiązkami sprawozdawczymi, wątpliwościami interpretacyjnymi w zakresie regulacji strefowych, w tym wprowadzonych od 2022 r. Wobec tego warto poważnie zastanowić się, czy w chwili obecnej – estoński CIT nie stanowi lepszego rozwiązania. Oczywiście ostateczna ocena wymaga indywidualnego podejścia.

W tym zakresie zespół kancelarii Staniek&Partners pozostaje do dyspozycji.