Menu
Podatki

Ryczałt podatkowy od wynajmu znaku towarowego? Teraz to możliwe

15.07.2021-Staniek&Partners

Ryczałt podatkowy od wynajmu znaku towarowego? Teraz to możliwe

Ostatnio często informujemy o niekorzystnych dla podatników stanowiskach organów podatkowych w obszarze opodatkowania działalności gospodarczej. Dlatego dzisiaj (dla odmiany) kilka zdań na temat interpretacji indywidualnej, która otwiera ciekawe możliwości optymalizacji podatkowej w biznesie.

Mianowicie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2021 roku (znak: 0115-KDIT1.4011.23.2021.2.MR) zgodził się z podatnikiem, że dzierżawa i wynajem znaku towarowego innej firmie w sytuacji, w której mają one miejsce w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej może być opodatkowana ryczałtowo.

Interpretacja dotyczyła sytuacji podatnika będącego wspólnikiem spółki jawnej, która w ramach swojej działalności miała wydzierżawić znak towarowy innym spółkom. Na jej podstawie dzierżawcy mogliby się nim posługiwać w zamian za wypłatę określonego w umowie wynagrodzenia. Sama umowa miałaby być związana z działalnością gospodarczą spółki, która obejmowała m.in. dzierżawę własności intelektualnej (PKWiU 77.40). W ocenie podatnika, uprawniało go to do opodatkowania swoich usług podatkiem ryczałtowym według stawki 8,5% (do kwoty 100.000 złotych oraz 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę). Z takim wnioskiem zgodził się organ interpretacyjny.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla wielu podatników – zwłaszcza w kontekście długoletniego sporu co do tego, czy można opodatkować ryczałtem wynajem lub dzierżawę znaku towarowego należącego do majątku prywatnego.

Przychód z praw majątkowych

Jeszcze do niedawna przychód z tego tytułu uznawano za przychód z praw majątkowych, co wprost wyłączało możliwość stosowania ryczałtu. Ostatecznie, takie stanowisko zostało uznane za błędne – zainteresowanym polecamy m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2019 roku, sygn. akt: II FSK 3715/17.

Niewątpliwą korzyścią jest tutaj stawka opodatkowania. Gdybyśmy mieli opodatkować najem znaku towarowego według standardowych reguł, należałoby opodatkować go stawką 19% (podatek liniowy) albo 17 / 32% (skala podatkowa). Mamy więc możliwość znacznego obniżenia płaconego podatku – co w kontekście niemałej wartości takich umów może przełożyć się na dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy złotych oszczędności, nawet jeżeli weźmiemy najważniejszą „wadę” zryczałtowanego podatku, wynikającą z jego istoty – tj. brak możliwości obniżenia podatku dzięki kosztom uzyskania przychodu.

Ogólne reguły dopuszczalności

Chcąc wdrożyć u siebie to rozwiązanie, trzeba pamiętać także o „ogólnych” regułach dopuszczalności opodatkowania działalności ryczałtowym podatkiem, jakie wynikają z przepisów:

  • prowadzenie biznesu w formie jednoosobowej działalności, spółki cywilnej lub spółki jawnej;
  • nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym progu przychodowego (równowartości kwoty 2 milionów euro).

PS. To jednakże nie koniec możliwości, jakie otwiera zryczałtowany podatek. Na przykład miesiąc temu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się, że można opodatkować działalność w spółce ryczałtowo (według stawki właściwej dla rodzaju działalności), a działalność gospodarczą „poza spółką” już na zasadach ogólnych (sygn. akt: 0112-KDIL2-2.4011.118.2021.2.MM).

***

Jeżeli ten temat dotyczy (lub może dotyczyć) Państwa firmy, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci na Państwa zlecenie chętnie zbadają możliwość zastosowania ryczałtowego opodatkowania, a gdyby było to konieczne – pomogą w uzyskaniu interpretacji podatkowej, która zabezpieczy Państwa interesy.