Menu
Ceny Transferowe

MAP – Kluczowa procedura rozwiązywania sporów podatkowych w unikaniu podwójnego opodatkowania

12.06.2024-Szymon Bokota

Jednym z większych ryzyk dla podatnika jest podwójne opodatkowanie jego działalności. Na przykład, przedsiębiorstwa wielonarodowe produkujące towary w jednym kraju (np. w Polsce) i sprzedające je w innym kraju (np. w Niemczech) mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Podobnie, pracownik mieszkający w jednym kraju (np. w Polsce) i pracujący w innym kraju (np. w Czechach) może być zobowiązany do płacenia podatków dochodowych w obu krajach. Firmy licencjonujące oprogramowanie lub know-how również narażone są na podwójne opodatkowanie, gdyż zarówno kraj siedziby firmy licencjonującej, jak i kraj użytkownika mogą nakładać podatki na dochody z licencji. Usługi doradcze świadczone międzynarodowo oraz struktury holdingowe, gdzie spółki zależne wypłacają dywidendy spółkom-matkom zlokalizowanym w różnych krajach, także mogą prowadzić do sytuacji podwójnego opodatkowania.

Sam mechanizm doszacowania występujący w cenach transferowych budzi szczególne ryzyko pod kątem właśnie konieczności zapłaty podatku od tej samej transakcji w co najmniej dwóch krajach. Co jednak istotne, uniknąć wspomnianych trudności między podmiotami powiązanymi można za pomocą bezpłatnej procedury porozumiewania się między administracjami skarbowymi. Szerzej znana jest ona jako tzw. MAP (ang. Mutual Agreement Procedure).

Procedura ma kilka etapów i wymaga konsultacji pomiędzy organami dwóch państw, a co za tym idzie może być ona dosyć czasochłonna. Zgodnie z ustawą podatnik powinien otrzymać rozstrzygnięcie w terminie dwóch lat od dnia zawiadomienia ostatniego z organów zainteresowanych państw o przyjęciu wniosku przez zainteresowane państwo, natomiast możliwe jest przedłużenie procedury MAP przez Ministra Finansów (lub organ innego państwa) o kolejny rok. Należy przy tym jednak pamiętać, że chociażby w przeciwieństwie do procedury APA, podatnik nie ponosi żadnych opłat administracyjnych.

Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki wniosek złożyć przed kontrolą lub w jej trakcie, a także równocześnie procedura MAP może być prowadzona z procedurą APA. Oczywiście jednak rekomendujemy rozważenie zainicjowania procedury MAP już w chwili, kiedy zauważymy, że opodatkowano nas podwójnie, choć z wiążących umów międzynarodowych wynikałoby, że nie powinno do tego dojść.

Sam wniosek zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Finansów należy złożyć do państwa, gdzie zastosowano podwójne opodatkowanie, a jego kopię do administracji skarbowej drugiego państwa, na terytorium którego podmiot powiązany brał udział w transakcji. Wniosek należy złożyć w terminie trzech lat od pierwszego działania organów podatkowych, które zmierzało do zastosowania podwójnego opodatkowania.

Jeśli zainteresowała Państwa powyższa tematyka lub mają Państwo wątpliwości w obszarze cen transferowych, to zapraszamy do kontaktu się z nami, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z przeprowadzenia procedury MAP i jak możemy pomóc w tym procesie.