Menu
Podatki

Końcówka 2020 roku. Obszary, o których warto pomyśleć.

30.12.2020-Staniek&Partners

Końcówka 2020 roku. Obszary, o których warto pomyśleć.

Końcówka roku to czas przemyśleń. W tym okresie warto na chwilę zwolnić i podsumować upływający rok, który z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19 był wyjątkowy i stanowił wyzwanie dla wielu przedsiębiorców.

Przedsiębiorcom nie pomagało uchwalane na szybko, niejasne ustawodawstwo powodujące kłopoty interpretacyjne, nie pomagało również różnorodne podejście urzędników prezentujących niejednokrotnie w ramach jednego urzędu odmienne stanowiska, nie pomagała też konieczność powtórzenia już wcześniej wykonanych czynności, z uwagi na pojawienie się nowych wytycznych.

Te wszystkie czynniki sprzyjały podejmowaniu przez przedsiębiorców decyzji w czasie, kiedy nie było wypracowanej jednolitej, powszechnie akceptowalnej praktyki działania. Praktyczne problemy, które pojawiały się przy wnioskowaniu o dofinansowanie lub rozliczaniu otrzymanego wsparcia (zarówno w ramach tarczy antykryzysowej jak i tarczy finansowej), niejednokrotnie powodowały, że decyzje podejmowane były przy określonych, przyjętych przez przedsiębiorcę założeniach

Inne problemy w roku 2020

Jak liczyć wynagrodzenie brutto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku? Czy muszę informować urząd o zmianie istotnych okoliczności wpływających na dofinansowanie w ciągu 7 dni? Czy jeżeli zwolnię pracownika to będę musiał zwrócić całość, czy tylko część dofinansowania? Jak rozliczyć otrzymane dofinansowanie?

To tylko kropla w oceanie problemów, którym musieli stawić czoło przedsiębiorcy. A ponieważ u przedsiębiorców korzystających ze wsparcia zapowiadane są kontrole, warto usystematyzować w firmie przyjęty przez przedsiębiorcę sposób działania w najbardziej newralgicznych obszarach (opis przyjętych założeń oraz podjętych działań w ramach ubiegania się o wsparcie, przez cały okres jego otrzymywania, aż do czasu rozliczenia).

Można także śmiało powiedzieć, że szczepienia przyczynią się do ograniczenia negatywnych skutków epidemii, natomiast to nie koniec problemów pracodawców, którzy stoją teraz także przed widmem pozwów pracowników o odszkodowanie za zakażenie się koronawirusem na terenie zakładu pracy. Tym samym warto posiadać w firmie dokument opisujący jakie kroki zostały podjęte przez pracodawcę w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w okresie epidemii oraz jakie procedury bezpieczeństwa obowiązywały u pracodawcy na wypadek wystąpienia zakażenia.

Nasi doradcy wspierali przedsiębiorców jeszcze zanim została uchwalona tzw. tarcza antykryzysowa i chętnie pomogą Państwu w ewentualnych działaniach porządkujących w firmie obszary związane z koronawirusem.