Menu
Podatki

Dofinansowanie energii – konieczne jest złożenie oświadczenia

03.11.2022-Staniek&Partners

Dofinansowanie energii – konieczne jest złożenie oświadczenia

2.11.2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej. Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska ustawa przewiduje wsparcie dla polskich rodzin, jednostek samorządowych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia ustawy z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Co zrobić aby skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorca nie jest pewny czy jego działalność zalicza się do któreś z wyżej wymienionych grup, konieczna jest weryfikacja statusu. Jeśli mają Państwo wątpliwości, to podpowiadamy, że do spełnienia statusu średniego przedsiębiorcy wystarczy jeśli w którymkolwiek z dwóch poprzednich lat obrotowych spełnili Państwo przesłanki ustawowe dotyczące obrotu i zatrudnienia – zatrudnienie poniżej 250 osób
i obroty poniżej 50 milionów euro rocznie.

Co ważne, jeśli firma posiada status dużego przedsiębiorcy, ale w 2023 r. po uzyskaniu danych za 2022 rok przestanie go spełniać (i uzyska status średniego przedsiębiorcy) to również będzie mogła wystąpić o ulgi i zastosowanie ceny maksymalnej.

Wynika to z zapisów w ustawie.

Ustawa wskazuje, że cena maksymalna za energię elektryczną dla przedsiębiorców ma się kształtować na poziomie 785 zł netto za 1 MWh.

Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną będą stosować cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w okresie od 1 grudnia 2022 r. do końca roku 2023.

Co zrobić aby skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest złożenie oświadczenia.

W dokumencie należy zawrzeć:

  • oświadczenie, iż jest się odbiorcą uprawnionym (a więc posiada status max. średniego przedsiębiorcy);
  • dane wskazujące na to, jaka część energii jest zużywana na potrzeby podstawowej działalności;
    określenie szacowanej części energii, jaka będzie zużywana na wskazane wyżej potrzeby;
    numer punktu poboru;
  • datę zawarcia umowy sprzedaży.

Aby skorzystać z ulgi w pełnym okresie obowiązywania ustawy oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022 r. w formie papierowej lub elektronicznie. Późniejsze jego złożenie skutkować będzie tym, iż cena maksymalna będzie obowiązywała od miesiąca następującego po złożeniu takiego oświadczenia.

W ustawie można przeczytać, że oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli zastępującej pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

***

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat wyżej opisanej ulgi lub potrzebują Państwo pomocy w zweryfikowaniu statusu przedsiębiorstwa zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią pod adresem: kancelaria@staniekandpartners.com