Menu
Podatki

Auto w firmie dla osób współpracujących

04.11.2020-Staniek&Partners

Auto w firmie dla osób współpracujących – jak rozliczać?

W dniu 11 września 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD3.8201.1.2020), w której odniósł się do zasad ustalania przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych.

Wobec tego, że w swoich rozważaniach ograniczył się wyłącznie do pracowników, to nadal niejasne pozostaje jak należy postępować w kwestii ustalania przychodu dla osób współpracujących z firmą, niezatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Poniżej przedstawiamy zasady ustalone dla obliczania przychodu dla pracowników oraz pomysły i wątpliwości odnośnie obliczania przychodu dla wszystkich pozostałych.

Pracownicy

  • zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT przychód z nieodpłatnego korzystania ze służbowego samochodu do celów prywatnych wynosi miesięcznie 250 zł (gdy samochód ma pojemność silnika do 1600 cm3) lub 400 zł (przy większej pojemności silnika)
  • gdy pracownik korzysta z samochodu elektrycznego, a więc pojemność silnika wynosi 0 cm3 ,to przychód powinien być ustalony na poziomie 250 zł, co zostało potwierdzone we wrześniowej interpretacji Dyrektora KIS (sygn. 114-KDIP3-2.4011.587.2019.1.JK3)
  • przychód określony w sposób wskazany powyżej zawiera już w sobie wartość zużytego paliwa

Osoby współpracujące

Niezatrudnione w oparciu o umowę o pracę.

  • w dotychczasowym stanowisku organów podatkowych dominuje stanowisko, zgodnie z którym przychód z nieodpłatnych świadczeń powstaje z tytułu korzystania ze służbowego samochodu do celów prywatnych po godzinach pracy i w związku z zużyciem paliwa na takich trasach
  • wyjątkiem od powyższego jest wyłącznie korzystanie z samochodu służbowego w dojazdach z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i z powrotem
  • wątpliwości – jak to w praktyce rozliczać? Fiskus, jako punkt odniesienia, wskazuje koszt wynajmu takiego samego pojazdu albo koszt raty leasingowej, co ma odzwierciedlać wartość rynkową. POWYŻSZE ZAWIERA W SOBIE JEDNAK ZBYT WIELE ZMIENNYCH I NIE WYDAJE SIĘ BYĆ MIARODAJNE.

W środowisku prawniczym wyraźnie postuluje się ostatnimi czasy wprowadzenie przejrzystych zasad ustalania przychodu również dla osób współpracujących z biznesem na innej podstawie niż umowa o pracę. Jednakże, obecny brak jednoznacznej regulacji rodzi konieczność występowania o interpretacje indywidualne dla poprawności rozliczeń w firmie.

W razie pytań odnośnie powyższego bądź w razie potrzeby wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.