Praca Zdalna Zastąpi Telepracę

Praca Zdalna Zastąpi Telepracę PROPONOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY ZGODNIE ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM NOWELIZACJI PRZYGOTOWANEJ PRZEZ MINISTRSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Zgodnie z zapowiedziami wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ruszyły konsultacje z pracodawcami i związkami zawodowymi najnowszego projektu nowelizacji kodeksu pracy, który zawiera przede wszystkim regulacje mające na Więcej…

Najważniejsze zmiany w projekcie CIT/PIT

Najważniejsze zmiany w projekcie CIT/PIT W ostatnich dniach na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy, wprowadzającej istotne zmiany w dotychczas znanym systemie podatkowym. Poniżej prezentujemy najbardziej istotne założenia nowelizacji. Spółka komandytowa zostanie podatnikiem na gruncie ustawy o CIT, Spółka komandytowa zostanie podatnikiem na gruncie ustawy o CIT, co Więcej…

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację Przedsiębiorców korzystających na co dzień z nowoczesnej technologii albo dopiero planujących jej wdrożenie w działaniach biznesowych, czeka już niedługo kolejna korzystna zmiana w systemie podatkowym. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. tzw. ulgi na robotyzację. Będzie to druga, obok już istniejącej Więcej…

Odbieranie odpadów komunalnych

Odbieranie odpadów komunalnych – interesujące objaśnienie Ministra Klimatu W wydanych ostatnio Objaśnieniach, Minister Klimatu jednoznacznie potwierdził, że przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie muszą posiadać odrębnego zezwolenia na zbieranie odpadów. Rozporządzenie Powyższe stanowisko zostało zaprezentowane w wyniku interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Więcej…

Interpretacje indywidualne – interesujący wyrok NSA

Interpretacje indywidualne – interesujący wyrok NSA Przedsiębiorców, planujących zmianę formy prawnej prowadzonych spółek, czekają korzystne zmiany w zakresie ochrony przyznawanej przez indywidualne interpretacje podatkowe. Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2020 r. (sygn.. akt II FSK 951/18) Naczelny Sąd Administracyjny przełamał dotychczasową linię orzeczniczą przyjmującą, że spółce w nowej formie prawnej Więcej…

Wydatki na działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Wydatki na działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jako koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT Konkluzje zawarte w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 lipca 2020 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.186.2020.1.BD) jednoznacznie wskazują na nowy kierunek wykładni przepisów dotyczących możliwych kosztów uzyskania przychodów u podatników CIT. Wniosek Więcej…

OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW

OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH Wydana 1 czerwca 2020 r. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK) może okazać się istotną wskazówką dla planowania korzystnych z perspektywy prawnopodatkowej stosunków między spółką a członkami jej zarządu. Interpretacja Organ podatkowy wskazał, że członek zarządu, który poza Więcej…

Faktury uproszczone

Faktury uproszczone Jak Ministerstwo Finansów wywołało burzę w szklance wody? kiedy mowa o fakturach uproszczonych? Od roku 2020, w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku zafiskalizowania sprzedaży, fakturę z NIP nabywcy do paragonu można wystawić wyłącznie w sytuacji, gdy w części fiskalnej paragonu Więcej…

Udzielanie ulg podatkowych na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej

Udzielanie ulg podatkowych na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej O ile sam zakres zastosowania ulgi podatkowej na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej jest szeroki – może dotyczyć różnego typu należności publicznoprawnych (podatki państwowe, podatki lokalne) oraz przybiera różne formy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty – zarówno podatku, jak i Więcej…

Porozumienie dłużnego przedsiębiorcy z wierzycielami – nowy projekt rządowy

Rozwiązanie rządu potencjalnie może uchronić tysiące przedsiębiorców przed przymusową upadłością Mowa o ustawie o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, wobec której najprawdopodobniej zostaną podjęte wkrótce prace. Obecnie na skutek pandemii COVID-19 wiele tysięcy polskich firm walczy o przetrwanie. Sytuacji nie poprawia fakt, iż przepisy polskiego prawa w sposób precyzyjny wymieniają sytuację, kiedy Więcej…